En titt bakom kulisserna på den nordiska modellen

De nordiska länderna har en lång historia av informations- och kunskapsutbyte i syfte att integrera och förbättra vårt samhälle och sätt att leva. Vi är övertygade om att vi måste samarbeta för att öka vår konkurrenskraft och inverkan på den internationella arenan. Rapporten State of the Nordic Region är ett värdefullt verktyg för att uppnå detta mål.

Norden är den tolfte största ekonomin i världen, med en befolkning som växer snabbare än genomsnittet i EU, en arbetsmarknad som prisas globalt och ett välfärdssystem som har visat sig motståndskraftigt i både hög- och lågkonjunktur. Men Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige utgör tillsammans med Färöarna, Grönland och Åland också en makroregion som består av mycket olika inre regioner, både geografiskt och administrativt. State of the Nordic Region utforskar och illustrerar detta på ett utmärkt sätt.

Norden ligger ofta överst när FN eller andra internationella organ rangordnar länder utifrån olika parametrar. Och trots några bakslag på vägen bedöms vi också vara bland de mest lämpade för att uppfylla syftet med Agenda 2030 och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Men hur ser det ut bakom de nationella siffrorna och hur samverkar de olika regionerna i Norden, både internt och över nationsgränserna? Frågan besvaras i State of the Nordic Region 2018, som ger dig en unik titt bakom kulisserna på världens mest integrerade regionen.

Norden ligger ofta överst när FN eller andra internationella organ rangordnar länder utifrån olika parametrar. Och trots några bakslag på vägen bedöms vi också vara bland de mest lämpade för att uppfylla syftet med Agenda 2030 och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Nordiska ministerrådet har bidragit med nordisk statistik i mer än 50 år, t.ex. genom Nordisk statistisk årsbok. Och Nordregio, vårt forskningscenter för regional utveckling och planering, har gett ut regional statistik sedan 1980-talet. Nu trappar vi upp med en ny analysenhet på Nordiska ministerrådets sekretariat och en omorganiserad statistikenhet. Nordregio har tidigare ensam producerat State of the Nordic Region, men den aktuella utgåvan är ett samarbetsprojekt som distribueras till hela Nordiska ministerrådets nätverk.

State of the Nordic Region 2018 är en guldgruva för lokala, regionala och nationella myndigheter i de nordiska länderna.

Genom att kartlägga och dokumentera information om läget i Nordens regioner har Nordregio under årens lopp möjliggjort en gedigen dokumentation av utvecklingstrender, vilket är en nödvändig utgångspunkt för att utveckla bra politik.

State of the Nordic Region 2018 är en guldgruva för lokala, regionala och nationella myndigheter i de nordiska länderna. Det är också en skattkammare av information för den nordiska befolkningen samt obligatorisk läsning för internationella aktörer som vill lära sig mer om Norden och kanske till och med bli inspirerade av den nordiska modellen, hur olika uttryck den än kan ta sig i de olika regionerna och områdena. Jag hoppas att de många intressanta fakta, siffror och berättelser som finns i denna imponerande rapport kommer att hitta en stor publik och få ett lika bra gensvar som de nordiska länderna själva verkar göra.

Kontakt