Föreningarna Nordens skolverksamhet

Børn i skolegård
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
En viktig del av föreningarna Nordens verksamhet är att informera och stöda lärare som undervisar om Norden och nordiska språk. Föreningarna erbjuder även möjlighet för skolor att gå med i föreningen Norden.

Skolmedlemskap

En skola kan registrera sig som medlem i sin nationella Norden-förening för en liten årsavgift. Skolan får då bland annat föreningens tidning eller nyhetsbrev samt tillgång till undervisningsmaterial om Norden. Skolmedlemmar kan även få möjlighet att ansöka om stipendier, köpa rabatterade produkter med mera. Kontakta den skolansvarige på föreningen Norden i ditt land för information om vad ett skolmedlemskap i din förening innebär.

Nordisk vänskapsklass

Föreningarna Norden erbjuder möjligheten för skolklasser att skaffa en vänklass i ett annat nordiskt land. En nordisk vänklass är en ypperlig möjlighet för skolbarn att lära sig om kulturen i ett annat nordiskt land och lära sig att förstå språket, samtidigt som de knyter nya kontakter.

Klasserna väljer själva hur de vill upprätthålla kontakten och vad de vill göra tillsammans. De kan till exempel skicka brev eller e-post, skapa en gemensam facebookgrupp, agera utrikeskorrespondenter för varandras skoltidningar eller åka och besöka varandra.

Det kostar ingenting att skaffa en nordisk vänklass. För mer information, kontakta Föreningen Norden i ditt land.

Undervisningsresurser

Föreningen Norden hjälper lärare som vill gå nordiska fortbildningskurser eller åka på skolbesök i ett annat nordiskt land. Tanken är att ge lärarna ökad kunskap om Norden och tips kring undervisning i nordiska språk genom vänskapsklasser, undervisningsmaterial och andra erbjudanden i de enskilda länderna.

Kontakt

Sverige

Finland

Danmark

Norge

Island