Först fick planeten feber – sen du

Mand med maske
Fotograf
Pille Riis Priske/ Unsplash.com
Att vi i Norden sitter ihop med resten av världen har kanske aldrig märkts tydligare än under coronakrisen. Det tog inte många veckor från att viruset upptäcktes i Wuhan tills barerna stängdes i Köpenhamn och Reykjavik.

Coronaviruset kommer från naturen, tror forskarna. När vilda djur trängs bort från sina naturliga miljöer - till exempel genom skogsskövling, klimatförändringar eller när de handlas på djurmarknader -  kommer de närmare människor och kan sprida smittor som tidigare varit okända. 

Också när vilda djur fångas in för att vi vill ha deras kött eller skinn finns en risk att de överför smittor till människor. 

Aldrig tidigare har det funnits så många möjligheter för djursmittor att föras över till människor, anser FN:s miljöorgan UNEP.

Att bevara naturen och återställa den som förstörts är avgörande för de vilda djuren och växterna, för människorna och för klimatet. Vi vet att en mångfaldig natur är viktig för ekosystemens motståndskraft.

Fakta:

  • 290 miljoner hektar urskog huggit ner i världen sedan 1990, enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald. 
  • En halv miljon av världens landlevande arter saknar tillräckligt stora livsmiljöer för att kunna överleva på lång sikt.  

Det här kan du göra:

  • Köp inte saker som är gjorda av hotade vilda djur och växter - varken här hemma eller i andra länder.
  • Engagera dig för naturen, den biologiska mångfalden och klimatet genom att delta i den demokratiska debatten, ungdomsorganisationer och miljöorganisationer!
  • Bidra till att de nya globala målen för biologisk mångfald verkligen leder till förändring. 

Du kan börja med att samla dina vänner, läsa på och formulera dina åsikter i toolkitet för kunskap och förändring. Budskapen kommer att vidarebefordras till de pågående förhandlingarna om nya gobala mål för biologisk mångfald: 

Eller diskutera med andra nordiska miljöengagerade unga i Facebookgruppen Nordic Youth Biodiversity Network