Generalsekreteraren

Jona Wendel
Fotograf
Ricky John Molloy / norden.org
Nordiska ministerrådet rekryterar just nu en ny generalsekreterare. Under tiden är Jonas Wendel tillförordnad generalsekreterare

Tidigare generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, Paula Lehtomäki, avslutade sitt uppdrag på Nordiska ministerrådet i september 2022.

Stabschefen vid generalsekreterarens kontor, Jonas Wendel, fungerar som tillförordnad generalsekreterare under rekryteringsprocessen.