Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen

Norden har drabbats av coronaviruset. Alla delar av samhället påverkas av åtgärderna för att minska smittspridningen - även arbetslivet.

Flera nordiska länder har på grund av krisen infört ett antal särskilda lagar på arbetsmarknads- och näringslivsområdet. Om du påverkas av dessa bör du kontakta berörda myndigheter för mer information.

Här har du möjlighet att följa utvecklingen på arbetsmarknaden i de nordiska länderna under corona pandemin.

Länkarna nedan går till myndigheternas informationssidor om arbetslösheten i respektive land.