Kom igen Norden - bli bäst i klassen på biologisk mångfald!

Arterne på planeten
Fotograf
Markus Spiske /Unsplash.com
De nordiska länderna är bäst i världen på nästan allt – eller? Nja, vi är inga direkta kungar på biologisk mångfald. Inte heller vi lever helt upp till de 20 målen kopplade till FN-konventionen om biologisk mångfald som har slutdatum i år. Nästan inga länder i världen gör det.

År 2010 kom världens länder överens om 20 konkreta mål för att stoppa utrotningen av arter. Bland annat ska 17 procent av landytan och 10 procent av haven skyddas. Detta är ett av få mål som kommer att uppfyllas. 

För övriga mål är det dålig efterlevnad hos nästan alla de 196 länder som skrivit under Konventionen om biologisk mångfald. Framsteg har gjorts för fyra av de 20 målen för biologisk mångfald, men för sex mål har inga framsteg skett alls. 

De mål som nås gäller skyddade områden på land och i havsmiljö.Och konsekvenserna av den dåliga efterlevnaden blev chockerande tydliga när FN:s forskarpanel för biologisk mångfald gav ut sin larmrapport över tillståndet för naturen i världen i maj 2019: 

En miljon arter hotas av utrotning, många redan inom ett decennium. 

I år ska nya mål för den biologiska mångfalden förhandlas fram. Ambitionen är fler mätbara mål än tidigare och tydligare koppling till hållbarhetsmålen.

Enligt ett utkast till ett nytt avtal ska 30 procent av planeten skyddas, plastnedskräpning och övergödning halveras.

Fakta:

Enligt Protected Planet har Danmark, Island och Norge skyddat minst 17 procent av landytan. Sverige har skyddat 14 procent och Finland 13 procent. 

Det här kan du göra:

Du kan engagera dig i det nordiska ungaprojektet för biologisk mångfald! Det nordiska samarbetet har lovat att ge unga en möjlighet att få sina röster hörda i förhandlingarna om de nya globala målen. Lär dig mer och delta i det kommande nordiska ungatoppmötet. Gå i dialog med dina politiker och uppmana dem att kämpa för ett starkt och bindande nytt globalt avtal. Ju fler röster desto bättre! 

Börja med att samla dina vänner, läs på och formulera era åsikter här:

Läs mer om det nordiska ungaprojektet här: