Ladda ner State of the Nordic Region 2018

Landu på Cykelslangen
Fotograf
Ricky John Molloy
State of the Nordic Region 2018 tar en närmare titt på fakta och siffror bakom den aktuella utvecklingen på regional nivå i de nordiska länderna, inklusive Färöarna, Grönland och Åland.

State of the Nordic Region 2018 bygger på den senaste övergripande statistiken när det gäller demografiska förändringar, arbetsmarknadstrender, utbildning och ekonomiska resultat. 

State of the Nordic Region 2018 innehåller också ett index för regional potential, med en rankning av Nordens 74 regioner.

 

LADDA NER STATE OF THE NORDIC REGION:

State of the Nordic Region 2018 är producerad av Nordregio, ett ledande nordiskt och europeiskt forskningscenter för regional utveckling och planering. Nordregio inrättades av Nordiska ministerrådet.

Kontakt