Låt hasselmusen snarka ifred!

Hasselmusen
Fotograf
Scanpix
Vad gör egentligen den här hasselmusen? Jo, den njuter helt enkelt av en riktigt skön tupplur!
I Norden finns ungefär 60 000 arter. Alla gör de nytta i ekosystemet - spindlar och sniglar, gäddor och rockor, hasselmöss och igelkottar - men de har väl också rätt att finnas bara för sin egen skull?

Biologisk mångfald är en förutsättning för att vi människor ska kunna leva på jorden. Trots det minskar den i rasande fart.

Men även utan människans existens borde den lilla hasselmusen har rätt att leva och må bra.

EU:s habitatdirektiv är till för att motverka förlust av biologisk mångfald. I direktivet finns listade arter och naturtyper som är av intresse att bevara för att säkra den biologiska mångfalden i EU. 

De nordiska länderna rapporterar regelbundet till EU hur bra de skyddsvärda arterna och naturtyperna har det, alltså om de har tillräckligt stora livsmiljöer eller påverkas av föroreningar.

Fakta:

Här kan du se hur stor andel av de skyddsvärda arterna och naturområdena i ditt land som har det bra och är livskraftiga:

Det här kan du göra:

  • Lär dig mer om jorden alla fantastiska arter och lev så att alla får plats!
  • Engagera dig för naturen och delta i den demokratiska debatten!