Lokal potential i ett mångfaldigt Norden

Running track
Photographer
Austris Augusts
Norden uppfattas ofta till stora delar odifferentierat i socioekonomiska termer, eftersom Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillsammans med Färöarna, Grönland och Åland förefaller mycket lika på många sätt. Men det är långt ifrån sanningen.

Länderna och områdena som ingår i det nordiska samarbetet är indelade i 74 administrativa regioner, som i många avseenden är påfallande olika. Men även om det finns betydande skillnader på både nationell och regional nivå är de ändå tillräckligt lika för att en jämförelse ska vara giltig.

Indexet för regional potential (RPI), som presenteras i State of the Nordic Region 2018, jämför därmed dessa 74 regioner och försöker kvantifiera variationen och samtidigt bedöma den relativa potentialen i varje region när det gäller regional utveckling. Indexet baseras på resultaten för alla regioner beträffande demografi, arbetskraft och ekonomi och följer traditionella standarder för statistiska jämförelser..

Resultaten i indexet för regional potential visar att stadsområdena fortsatt är i topp. Men det finns mycket rörlighet längre ned på listan. Regionerna som har klättrat på rankningen finns främst i Sverige samt på Island och Färöarna, medan de som har halkat ner på rankningen främst finns i Norge och Finland. Danmarks position är någorlunda oförändrad.

Ladda ner index för regional potential:

Kontaktperson

Julien Grundfelder, Nordregio, julien.grundfelder@nordregio.org