Norden med på FN-toppmötet om biologisk mångfald, COP15

Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Photographer
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
Den 7–19 december samlas världen i Montreal i Kanada för att komma överens om ett nytt globalt avtal för naturen. Norden är på plats med ministrar, parlamentariker och en stor grupp med 18 nordiska ungdomsrepresentanter.

FN-toppmötet COP15 ska ge världen ett nytt avtal om biologisk mångfald – ett ”Parisavtal för naturen”.

En grupp på 18 ungdomsrepresentanter från de nordiska länderna kommer att delta i slutförhandlingarna i Montreal och framföra sina budskap.

3 000 unga nordbor har bidragit till ”Nordic Youth Position Paper on Biodiversity”. Efter en tvåårig process har unga mellan 16 och 30 år tagit fram 19 krav för det nya globala avtalet som de ska framföra under slutförhandlingarna.

Mätbara mål och tydliga krav

De nordiska klimat- och miljöministrarna har en gemensam uppmaning till FN:s slutförhandlingar: Krisen för den biologiska mångfalden måste lösas genom ett globalt avtal med mätbara mål och tydliga krav på genomförande.

 

Flera av ungdomarnas krav återspeglas också i klimat- och miljöministrarnas deklaration.

Nordisk fond för ungas arbete med biologisk mångfald och klimat

Norden är och förblir en ambitiös region när det gäller biologisk mångfald och klimat. Nordiska rådets hållbarhetsutskott har nyligen lämnat in ett förslag om en nordisk fond för ungas arbete med biologisk mångfald och klimat.

Utskottet uppmanar Norden att gå i bräschen och skapa innovationer inom biologisk mångfald och klimat.

Varför är det nya avtalet viktigt?

Naturens tillstånd försämras snabbt över hela världen. Av åtta miljoner djur- och växtarter hotas en miljon av utrotning.

Även här i Norden befinner vi oss mitt i naturkrisen.

Biologisk mångfald är avgörande för människors hälsa och välbefinnande, ekonomiskt välstånd, tryggad livsmedelsförsörjning och andra områden som är nödvändiga inte bara för alla människor och mänskliga samhällen, utan för hela planeten och alla dess invånare.

För tio år sedan fastställde FN-konventionen 20 mål för att möta den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald.

Inget av dem har uppnåtts helt. De kommande åren blir avgörande för att stoppa förlusten.