Nordiska värderingar kan göra enorm skillnad

Vi närmar oss sommaren och folkmötenas tid. I de nordiska länderna har vi under årens lopp byggt upp en tradition av att under några sommardagar träffas över de politiska blockgränserna för att diskuterara och debattera. I Arendal, på Bornholm, i Almedalen på Gotland, i Reykjavik och på SuomiAreena i Björneborg.

Åsikter prövas i öppna debatter, tonen är försonlig och programmet mångsidigt. Ministrar, parlamentariker, lobbyister och opinionsbildare träffas och diskuterar samhällsfrågor med varandra, och inte minst med intresserade medborgare. Det är samtidigt mer avslappnat och mer engagerat än vardagens politiska bataljer. Jag har själv fått mycket inspiration av att delta på flera av dessa möten, och jag ser fram emot att åka till Bornholm i mitten av juni.

Kryddat med trevlig samvaro erbjuder folkmötena en unik gemenskap, vilket samtidigt illustrerar några av de värderingar som är grundläggande i de nordiska samhällena: demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, ömsesidig respekt och tillit.

I Norden har vi genom åren tagit dessa värderingar för givna – kanske så mycket att vi ibland glömmer hur viktiga de är för våra samhällen. Dessa värderingar utgör grunden för våra fria och jämlika välfärdssamhällen, och de har skapat förutsättningarna för den positiva utveckling vi haft det senaste århundradet.

Om vi höjer blicken och tittar ut i världen tvingas vi konstatera att dessa värderingar inte är allmängiltiga. Och de är under press. Demokrati och yttrandefrihet utmanas av hatiska uttalanden, falska nyheter och alternativa fakta. Jämställdhetsagendan, som under det senaste århundradet har upplevt enorma och banbrytande framsteg, upplever nu en verklig tillbakagång. Och värderingar som tillit och öppenhet, som är värda mer än guld för de nordiska samhällena, riskerar att ersättas av misstro och rädsla.

Nordiska ministerrådet är på många sätt ett resultat av den gemensamma värdegrund vi har här i Norden. De nordiska samarbetsministrarna uttryckte det så här i sin vision för nordiskt samarbete:

Vi i Norden har en lång tradition av förtroendebaserat samarbete som bygger på ländernas gemensamma historiska, kulturella och geografiska bakgrund. Samtidigt bygger våra samhällen på samma grundläggande värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Det nordiska samarbetet har genom åren utnyttjat dessa gemensamma styrkepositioner för att skapa synergier och utbyta erfarenheter i syfte att utveckla effektiva lösningar inom ett flertal områden till nytta för medborgarna i Norden.

I Nordiska ministerrådet arbetar vi dagligen med de gemensamma värderingarna. De sätter sin prägel på många nordiska samarbetsinitiativ inom allt från hälsa och kultur till miljö och hållbar tillväxt.

Men vi arbetar inte bara med dessa värderingar i Norden. Vi arbetar också för att dela våra erfarenheter med resten av världen.

När de nordiska jämställdhetsministrarna medverkar i FN:s kvinnokommission i New York, då lyssnar man när de berättar om nordiska lösningar på jämställdhetsfrågor såsom föräldraledighet och barnomsorg.

När Nordiska ministerrådet stödjer utvecklingen av oberoende ryskspråkiga medier i de baltiska länderna – för att säkerställa att den stora minoriteten i regionen som bara talar ryska kan få sanningsenliga nyheter – då välkomnas det av både de baltiska regeringarna och europeiska partner.

Vi har inte hittat alla svar – och vi har fortfarande mycket att göra här i Norden – men intresset för Norden och nordiska lösningar har aldrig varit större. Därför har de nordiska statsministrarna beslutat att dela med sig av några av de bästa nordiska lösningarna inom ett antal globala samhällsutmaningar med andra delar av världen i initiativet ”Nordiska lösningar på globala utmaningar”. Genom att dela med oss av bra nordiska lösningar på utmaningar inom miljö och klimat, välfärd, livsmedelsproduktion och jämställdhet vill vi bidra till att världen når de goda mål som världens ledare åtog sig när de 2015 ställde sig bakom FN:s Agenda 2030-mål.

Samtidigt ska Nordiska ministerrådet även i framtiden bidra till att upprätthålla en fri och öppen debatt. I samband med uppmärksammandet av Unescos pressfrihetsdag har vi gett ut boken ”Den svåra yttrandefriheten – 15 nordiska röster”. I den diskuterar nordiska författare, journalister och akademiker några av utmaningarna som nordisk yttrandefrihet möter, med fokus på bland annat jämställdhet, mångfald samt barn och unga. Och för att visa tillitens viktiga roll för de nordiska samhällena publicerar vi inom kort rapporten ”Tillit – det nordiska guldet”. I rapporten diskuteras också tillitens utmaningar och vad de nordiska samhällena går miste om ifall tilliten minskar.

De nordiska värderingarna utgör en stabil grund för vårt samhälle. Nordiska ministerrådet kommer att vara närvarande på alla nordiska folkmöten i sommar, och vi kommer bland annat att ge vårt bidrag till debatten om hur vi upprätthåller och utvecklar dessa värderingar.

Kontakt