Om Arbetsmarknadsutskottet

Utskottet på arbetsmarknadsområdet är tillsatt av Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) under Ministerrådet för arbetsliv (MR-A).

Arbetsmarknadsutskottet ska förstärka och utveckla det nordiska samarbetet inom sysselsättningspolitiska frågor, arbetsmarknadspolitik generellt samt inom arbetsmarknadsforskning. Detta omfattar arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshetsförsäkring. Därutöver ska utskottet ta initiativ till verkställande av projekt som kan utgöra grundlag för vidareutveckling och modernisering av arbetsmarknadspolitiken i de nordiska länderna samt prioritera och fördela utskottets projektmedel till politiskt aktuella områden.

Mandat og virksomhedsplan

Utskottet på arbetsmarknadsområdet är tillsatt av Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (EK-A) för att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet under Ministerrådet för arbetsliv (MR-A). 

Som en del i genomförandet av MR-A:s samarbetsprogram utformar Arbetsmarknadsutskottet varje år en verksamhetsplan utifrån ordförandeskapets prioriteringar samt utskottets mandat, arbetsuppgifter och strategi.  För mer information om utskottets aktuella mandat eller verksamhetsplan kan du kontakta kommitténs sekreterare.

Årsrapporter

Arbejdsmarkedsudvalgets årsrapporter beskriver udvalgets aktiviteter i det foregående år, herunder igangværende og afsluttede projekter i rapporteringsåret med en kort vurdering af de afsluttede projekter samt en kort oversigt over, hvordan udvalgets projektmidler er anvendt i løbet af året.