Om den nordiska kultursatsningen Nordic Bridges

Harbourfront Centre i Toronto
Fotograf
Mike Lee
Den årslånga kultursatsningen Nordic Bridges är en av det nordiska samarbetets mest ambitiösa internationella satsningar hittills eftersom den bidrar till att sammanföra konstnärer, tänkare och innovatörer från Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland – med programpartner och proffs från hela Kanada. 

Från januari till december 2022 kommer Nordic Bridges att visa upp samtida nordisk konst och kultur på ett antal olika områden såsom dans, teater, cirkus och musik, visuell och digital konst, hantverk och design, litteratur, film och matkultur. 

Nordic Bridges leds och kureras av Harbourfront Centre, en internationell samtida, tvärvetenskaplig konst- och kulturinstitution i Toronto. Programmet har planerats tillsammans med över 20 kanadensiska partner och det bygger på fyra hörnpelare: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, urfolksperspektiv samt hållbarhet och motståndskraft.

– I över två år har vi arbetat med hundratals nordiska och kanadensiska konstnärer för att göra oss redo för Nordic Bridges, och vi är glada över att kunna presentera deras verk från kust till kust till kust under hela 2022, säger Iris Nemani, programansvarig vid Harbourfront Centre. 

 

Konstnärer från hela Norden

Konstnärer och aktörer från alla nordiska länder samarbetar och uppträder tillsammans med kanadensiska konstnärer på festivaler, konstinstitutioner och museer över hela landet. Dessutom turnerar de med flera evenemang både i Kanada och i Norden.

Nordic Bridges samarbetar bland annat med Torontos internationella filmfestival, musikfestivalen och konferensen BreakOut West och teatern National Arts Centre. Satsningen ska bidra till att öka det lokala engagemanget för och kunskapen om nordisk konst och kultur – från Toronto till bland annat Calgary, Montreal, Winnipeg och Whitehorse.

Nordic Bridges presenterar också tilläggsprogram som det nordisk-kanadensiska stipendiet i miljöjournalistik där blivande journalister mellan 18 och 25 år erbjuds chansen att lära sig, resa och fördjupa sig i vår tids största hot mot miljön.

Kanada som värdland

Valet av Kanada som värdland för en nordisk kultursatsning gjordes av de nordiska kulturministrarna 2019 efter en öppen ansökningsomgång. Harbourfront Centre i Kanada tog hem segern med sitt fokus på konstnärlig innovation och minimering av klimatpåverkan samt genom att visa hur konst och kultur kan vara integrerade byggstenar i samhället. 

Dessutom spelade det starka samarbetet mellan Harbourfront Centre och de nordiska ambassaderna i Ottawa en avgörande roll i valet av Kanada som värd för den nordiska kultursatsningen.

Nordic Bridges skapar dialog mellan Kanada och Norden om kulturens roll i skapandet och främjandet av hållbara samhällen. Utbyten och kontaktpunkter som dessa är därför inte bara meningsfulla för kultursektorn i sig, utan kan också leda till andra relationer mellan Norden och resten av världen och därmed bidra till både bilden av Norden och utbytet av viktiga impulser mellan Norden och Kanada. De nordiska kulturministrarna vill öka denna potential genom kultursatsningar. 

– Vi ser fram emot detta viktiga år för nordisk konst och kultur – ett år då Kanada och de nordiska länderna möts för att utbyta konst och kultur, kunskap och idéer, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022. Det här är en unik möjlighet att öka medvetenheten om konstens och kulturens betydelse i samhället och i människors vardag.

Ringar på vattnet och dokumenterade resultat

Nordic Bridges är den tredje stora satsningen på senare tid, efter framgångarna med Nordic Cool på Kennedy Center i Washington DC 2013 och Nordic Matters på Southbank Centre i London 2017. Samtliga tre satsningar har fått bidrag från Nordiska ministerrådet för kultur och sökt ytterligare medel från nationella, nordiska eller privata sponsorer. 

De nordiska kulturministrarna initierar satsningar utanför Norden som syftar till att öka samverkan mellan de nordiska kultursektorerna och resten av världen, höja profilen för de nordiska kultursektorerna utomlands samt skapa mervärde för deltagarna och konstnärerna och därmed också marknadsföra Norden som en kreativ region. 

Innehållet i kultursatsningen måste vara av hög konstnärlig kvalitet och kulturellt värde. Det måste finnas en ömsesidig efterfrågan på och intresse för en nordisk kultursatsning på den valda platsen, och satsningen måste främja en kulturell dialog mellan viktiga, kompetenta lokala partner på båda sidor.