Om Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi- och finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. MR-FINANS möts en gång om året och diskuterar de områden inom finanspolitiken där nordiskt samarbete kan skapa större värde än om länderna handlade individuellt.

Genomgående punkter i arbetet är

  1. att säkra stabil och hållbar ekonomisk tillväxt,
  2. att utveckla de nordiska välfärdsmodellerna,
  3. att främja den ekonomiska integrationen internt i Norden såväl som i Östersjöregionen och Europa, och
  4. att främja nordiska intressen internationellt.

Vidare stödjer samarbetet diskussion av EU- och skattefrågor, avskaffande av gränshindrande element i Norden, en större inkorporering av en ekonomisk dagordning i den nordiska strategin för hållbar utveckling och fortsatt samarbete kring de nordiska finansmarknaderna.

Kontakt