Om Nordiska rådets sessioner

Nordiska rådets session 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Plenarförsamlingen är Nordiska rådets högsta organ: den ordinarie sessionen hålls varje år vecka 44 i ordförandelandet och övriga sessioner hålls i samband med rådets utskottsmöten. Sessionerna är unika forum där de nordiska parlamentarikerna diskuterar nordiska frågor med de nordiska ländernas statsministrar och övriga ministrar.

Den ordinarie sessionen

Den ordinarie sessionen hålls på hösten, vanligtvis sent i oktober eller i början av november. 

Sessionen är det högsta beslutande organen för det nordiska parlamentariska samarbetet. Det är ett unikt forum för regionalt samarbete då det samlar både de parlamentariker, som av sina länders parlament är valda till medlemmar i Nordiska rådet och ministrar från de nordiska ländernas regeringar. Alla deltar i diskussionerna om viktiga nordiska samarbetsfrågor, men det är bara parlamentarikerna som har rösträtt.

Gäster och parlamentariker från andra internationella och nordiska organisationer kan sedan ett par år också delta i diskussionerna på sessionerna. Detta är en möjlighet som framför allt utnyttjas av gäster från de baltiska länderna och från nordvästra Ryssland. Till temasessionen inbjuds gäster, som har en anknytning till det aktuella temat. 

Roterande värdskap

Det nordiska land som innehar presidentskapet i Nordiska rådet är värd för den ordinarie sessionen som hålls i landets parlamentsbyggnad, utom på Island där parlamentsbyggnaden inte är tillräckligt stor. Temasessionen anordnas i det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

I den ordinarie sessionens inledning redovisar statsministrarna planerna för det nordiska regeringssamarbetet för nästkommande år. Det är statsministern för det land som kommer ha ordförandeskapet i regeringssamarbetet det kommande året som står for denna redovisning.

Samtliga nordiska statsministrar brukar närvara och delta i den efterföljande debatten med parlamentarikerna.

Utrikes- försvars och andra ministrar på sessionen

Utrikes- och försvarsministrarna ger också redovisningar för det nordiska samarbetet på sina områden. Även dessa diskuteras med parlamentarikerna.

Vilka andra ministrar som deltar beror på vilka politiska sakområden som diskuteras. Detta bestäms i sin tur av vilka förslag som medlemmar i Nordiska rådet ställt under året och som man beslutat att sessionen skall ta ställning till.

De förslag sessionen bifaller sänds till Nordiska ministerrådet eller till de nordiska regeringarna för att bli genomförda.

De nordiska samarbetsministrarna deltar på hela den ordinarie sessionen och håller en uppskattad frågestund där parlamentarikerna kan ta upp alla slags frågor som rör nordiskt samarbete.

President väljs

Vid den ordinarie sessionen väljs president och vice president för det nordiska parlamentariska samarbetet för det kommande året.

Medlemmar till Nordiska rådets presidium (rådets politiska ledning och högsta beslutande organ mellan sessionerna) samt medlemmar i de olika utskotten för sakfrågor, väljs också på den ordinarie sessionen.

Nordiska priser delas ut

Nordiska rådets priser i litteratur, musik, film och för miljöarbetet delas under den ordinarie sessionen. Detta sker i allmänhet under ett såväl festligt som högtidligt kvällsarrangemang.

Nordiska toppmöten

Eftersom i stort sett alla nordiska politiker samlas på en och samma plats hålls en mängd andra möten i anslutning till sessionen. Sedan 2006 inleds sessionen till exempel med ett nordiskt toppmöte där statsministrarna och parlamentarikerna diskuterat brännande frågor som globaliseringen och klimathotet.

Ungdomens nordiska råd inleder

Den kommande generationen av nordiska politiker i Ungdomens nordiska råd har sin egen session strax före den ordinarie sessionen där delegaterna tar ställning till förslag om nordiskt samarbete. Ungdomsrepresentanter driver sedan dessa frågor på Nordiska rådets session där de har möjlighet att tala, delta i diskussioner och komma med förslag.

Möten med andra parlamentariker

Nordiska parlamentariker brukar sammanträda med sina kollegor från Baltiska församlingen, som är parlamentarikerförsamling för Estland, Lettland och Litauen, med ryska parlamentariker och med parlamentariker som representerar samarbetsorgan från andra regioner i Europa.

Presskonferenser och seminarier

Under sessionen hålls presskonferenser, lunchseminarier och möten arrangerade av organisationer som Föreningen Norden. Det brukar också ges tillfälle till nätverksarbete under mer informella former under kvällstid.