Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.

Utbildning och upplysning är i många avseenden vägen till ett bra arbetsliv och därmed även vägen till ett bra ungdoms-, vuxen- och familjeliv, där individens välfärd inte hotas på grund av exempelvis arbetslöshet, fattigdom eller missbruk.

Utskottet ägnar sig också åt civilsamhället och frivilliga krafter och insatser i och med att de två faktorerna spelar en väsentlig roll i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Idrott, språk, film och medier, allmän och mångfaldig konst och kultur, barn- och ungdomskultur hör också till arbetsområdena för utskottet för kunskap och kultur i Norden.