Paula Lehtomäki - CV

Paula Lehtomäki
Fotograf
Laura Kotila, Statsrådets kansli
Paula Lehtomäki tillträdde som Nordiska ministerrådets generalsekreterare den 18 mars 2019. Hon arbetade senast som statssekretare vid Statsrådets kansli i Finland.
Personopplysninger

Födelsedatum och födelseort: den 29 november 1972 i Kuhmo

Hemort: Helsingfors

Familj: gift, tre barn

Modersmål: finska

Utbildning
 • Ekonomie magister 1999
 • Politices kandidat 1996
 • Student 1991
Arbetserfarenhet
 • Statssekreterare 2015–2019
 • Miljöminister 19.4.2007–22.6.2011(inklusive 6 mån. moderskapsledighet)
 • Utrikeshandels- och utvecklingsminister och minister vid statsrådets kansli 17.4.2003–19.4.2007 (inklusive 6 mån. moderskapsledighet)
 • Riksdagsledamot 1999–2015
 • Vice ordförande i ekonomiutskottet 2003
 • Finlands delegation i Nordiska rådet 1999–2003
 • Finlands delegation i Europarådet 2003
 • Forskningsbiträde 1998
 • Vikariat som gymnasierektor 1995
Ordnar
 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros' orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Krigsveteranförbundets förtjänstmedalj
Förtroendeuppdrag organisationsverksamhet
 • Centern i Finland, vice ordförande 2002–2010
 • Kajanalands landskapsfullmäktige 2005–2008
 • Kuhmo stadsfullmäktige 1997–2004
 • Styrelsemedlem i Suomi–Venäjä-seura 2000–2003, ordförande 2014–2015
 • UKK-Sällskapets styrelse 2010–2018
 • Direktionen för Finland-Samfundet 2013–2015
Språkkunskaper
 • Engelska: Utmärkta
 • Ryska: Goda
 • Svenska: Goda
 • Franska: Grundkunskaper
Intressen
 • Motionsidrott
 • Sång