Ät planeten frisk!

Tomater i skål
Fotograf
Elaine Casap / Unsplash.com
Hur många arter åt du till middag igår? Troligen alldeles för få.
Visste du att tre grödor - vete, majs och ris - står för nästan hälften av världens kaloribehov? Att odla såhär ensidigt gör oss sårbara.

Om något händer som slår ut världens veteodlingar riskerar tusentals människor att svälta. 

Tur för oss nordbor att den nordiska mångfalden av odlade växter sparas i svenska Skåne i form av 33 000 fröprover!  Fröna är en skatt som både kan leda till att nya vetesorter utvecklas och till att bortglömda växtarter återupptäcks.Trots att det finns nästan 30 000 ätbara växter på vår planet odlar vi bara 170 grödor på en kommersiell skala. I stora fält där samma sak odlas kvadratkilometer efter kvadratkilometer finns det ingen naturlig motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

För att skapa ett mer hållbart jordbruk behöver vi förändra sättet vi äter och odlar på.

Det nordiska samarbetet har bevarat omkring 500 växtarter i frysboxar i Svalbard och svenska Alnarp. Totalt är det 33 000 fröprover från olika varianter av dessa arter.  

Här finns även spännande, bortglömda smaker lagrade. Kål med nyttiga antioxidanter och söta busktomater anpassade för vårt nordiska klimat.

Mångfalden av fröer och deras gener är avgörande för att kunna utveckla våra grödor så att de står emot ett varmare och våtare klimat med mer extremväder, fler växtsjukdomar och nya skadedjur - som vi behöver vänja oss vid.

Fakta:

  • Förlusten av genetisk mångfald band vilda grödor innebär en minskad möjlighet för våra odlade grödor att anpassa sig till framtida klimatförändringar och sjukdomar.  
  • Den nordiska mångfalden av odlade växter sparas i svenska Skåne i form av 33 000 fröprover, som dessutom har en backup på Svalbard.

Det här kan du göra:

  • Gynna den biologiska mångfalden och klimatet genom att äta det som växer i vår närhet. Växtprotein från växter som kan odlas i Norden gynnar den odlade biologiska mångfalden här, och minskar risken för utarmning på annat håll i världen.
  • Är mer varierat, varför inte testa kålrot och majrova istället för pasta nästa gång du handlar?
  • Har du trädgård eller balkong? Odla din egen mat och välj gamla kultursorter för att rädda dem från att försvinna.
  • Köp mjölk, ost och kött från närliggande gårdar och från våra gamla lantraser som betar i hagar och ängar. De bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfald som de själva är en del av och ökar också kolinlagringen i marken.