Sällskap sökes till Nordens ensammaste val

Marsvin i havet
Fotograf
Shutterstock / Jan Zoetekouw / WWF
Vet du hur ensam den här valen känner sig?
JÄTTEENSAM!
Det finns bara några få Östersjötumlare kvar.
Här får du veta varför.

Man vet att Östersjötumlaren rör sig i hela södra Östersjön, från Bornholm till Stockholms skärgård. Men den är akut hotad.

Tumlaren kämpar mot miljögifter (dioxiner i sill och torsk) och undervattensbuller i ett av världens mest förorenade hav - Östersjön.

Precis som i resten av världen är havsmiljön i Norden utsatt för stora och snabba förändringar.

Övergödning, överfiske och utsläpp av miljögifter är de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Bottentrålning är det enskilda hot som påverkar flest arter i svenska hav, enligt den svenska rödlistan.

På global nivå hämtar vi människor enorma resurser från haven varje dag: Fisk och skaldjur, sand och mineraler, tång och salt . 

Många samhällen är direkt beroende av havets resurser för att få mat på bordet. Så är det också i Norden. 

På Grönland är fisk det man äter, och havsekonomin har stor betydelse for alla de nordiska länderna.

Fakta:

  • Var tredje fiskbestånd i världen överfiskat, enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald.  
  • 3 miljarder människor världen över är beroende av havens ekosystem för sitt livsuppehälle!

Det här kan du göra:

  • Släng inte plast i havet!
  • Köp din fisk med omsorg!
  • Var rädd om strand- och kustområden - de fungerar som ett filter mellan land och hav.