Samarbetsprogram (MR-JUST)

Nordiskt samarbetsprogram för rättsområdet 2019–2022

Det nordiska samarbetet som omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland formaliserades med bildandet av Nordiska rådet 1952.

Tio år senare, 1962, undertecknade länderna Helsingforsavtalet, som är det formella juridiska dokument som reglerar det nordiska samarbetet. 1971 bildades Nordiska ministerrådet som ett organ för samarbetet mellan de nordiska regeringarna och den politiska ledningen på Färöarna, Grönland och Åland. Helsingforsavtalet justerades senast 1995.

Det rättsliga samarbetet är ett verktyg i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer i nordisk lagstiftning i överensstämmelse med en nordisk värdegemenskap. Samarbetet är också ett verktyg i det europeiska lagstiftningsarbetet och vid genomförande av EU-/EES-rättsakter och andra internationella förpliktelser.

Kontakt