Samarbetsprogram (MR-U)

Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning har fastställt ett samarbetsprogram som gäller från 2015.

Samarbetsprogrammet ger riktlinjer för ministrarnas samarbete om utbildning och forskning, språk och IT från 2015. Programmet ska bidra till att fokusera och målinrikta samarbetet, och bygger på de politiska dagordningarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland. Programmet beskriver ämnen som ministrarna vill ge särskild uppmärksamhet, därför innehåller det inte en uttömmande översikt över alla MR-U:s prioriteringar.

Kontakt