Undervisningsmaterial med fakta om Norden

Här finns länkar till material om Norden som riktar sig till både äldre och yngre elever.

Material om Norden från Danmarks undervisningsportal

EMU – Danmarks undervisningsportal har under sin webbplats en undersida med interaktivt undervisningsmaterial om Norden.

Norden har något att bidra med

Vilken är Nordens roll i det nya Europa? Denna och andra frågor debatteras i boken "Norden har något att bidra med" . Boken består av fem avsnitt av de nordiska författarna Jan Kjærstad, Henrik Nordbrandt, Einar Már Gudmundsson, Eva Ström och Kari Hotakainen. Dessutom innehåller den också fakta om de nordiska länderna och det nordiska samarbetet samt tips om var man kan få veta mer. Boken finns i en skandinavisk (dansk/svensk/norsk) samt en finsk och en isländsk version.

Vetamix

Svenska YLE:s undervisningsmaterial Vetamix innehåller många videor med material om Norden och nordiska språk.

Atlantbib.org

Atlantbib.org är ett skolprojekt med deltagare från Danmark, Norge, Sverige och Färöarna, Projektet stöds ekonomiskt genom North Plus språk 2015. Böckerna finns online och görs i samarbete mellan lärare och elever från de deltagande skolorna. Böckerna kommer att vara facklitteratur med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Eleverna ska undersöka, skriva, översätta och läsa in böckerna innan de publiceras.

Tips om nordiskt undervisningsmaterial

[Vi tar gärna emot tips om undervisningsmaterial om Norden på webredaktionen@norden.org.]

Kontakt