Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

plakat med texten, No nature, no future
Fotograf
Markus Spiske/Unsplash
Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. FN varnar för en biologisk mångfaldskris som är så allvarlig att den hotar tillgången till mat, ren luft och vatten.
Men det går att vända utvecklingen.
Rörelsen är igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för biologisk mångfald. Kom med!

Väckarklockan för många var rapporten från FN:s forskarpanel i maj 2019. Den visade att 1 miljon av jordens 8 miljoner djur- och växtarter riskerar att utrotas.

Orsaken är att vi människor överutnyttjar mark och hav, förorenar och förändrar klimatet.

Krisen för klimatet och den biologiska mångfalden är båda akuta. De är tätt sammankopplade och behöver lösas samtidigt.

De nordiska länderna har beslutat att stödja ungas miljöengagemang och lyssna på deras krav.

Det nordiska samarbetet erbjuder unga i Norden resurser, verktyg, mötesplatser, politisk dialog – och möjlighet att förmedla sina rekommendationer till de nordiska regeringarna och de internationella förhandlingarna om biologisk mångfald.

HÖR UNGAS BUDSKAP TILL STATSMINISTRARNA:

Var med och vänd utvecklingen!

År 2020 och 2021 pågår förhandlingar om ett globalt avtal inom FN:s konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD).

Slutförhandlingarna som skulle ha hållits i Kunming, Kina, i oktober 2020, blev uppskjutna till 2021 på grund av covid 19-pandemin. Men det förberedande arbetet pågår. 

 

Det finns flera möjligheter för dig som är ung i Norden att få inflytande på det nya globala avtalet.

Du kan gå ihop med andra och ställa krav på politikerna i ditt land. Du kan även delta i en nordisk process där unga går samman över landsgränserna för att enas om gemensamma rekommendationer och budskap till förhandlarna.

När världens länder under 2021 träffas för att slutförhandla det avtal som ska få stopp på förlusten av arter och ekosystem, kommer en nordisk ungdomsdelegation sitta med vid förhandlingsbordet.

Ungdomsdelegationen, med representanter från alla de nordiska länderna, kommer att få möjlighet att framföra sina rekommendationer till förhandlarna under sittande möte.

Vad blir de nordiska ungas budskap till världen?

Vad som kommer att vara ungdomsdelegationens viktigaste budskap till förhandlarna – det mejslas fram under år 2020 under en rad möten mellan unga runt om i Norden.

I Köpenhamn den 9 januari, i Helsingfors och Torshavn den 24 januari, i Stockholm den 31 januari, i Reykjavik den 21 februari har unga arrangerat möten, med stöd från det nordiska samarbetet.

Där har deltagarna tagit ställning till en rad nyckelfrågor för det nya globala avtalet om biologisk mångfald.

Ett toppmöte förbereds, Nordic Youth Biodiversity Summit, där unga från alla de nordiska länderna ska diskutera vidare och enas om ett nordiskt ungdomsbidrag till förhandlingarna.

Samtidigt arrangerar unga runt om i Norden digitala demonstrationer, möten, webinarer och skriver debattartiklar.

Rörelsen är igång! Delta i samtalet här: 

När blir det toppmöte?

Det nordiska ungdomstoppmötet, Nordic Youth BIodiversity Summit, skulle ha hållits i FN-byn i Köpenhamn den 28-29 mars 2020 men sköts upp på grund av covid 19-pandemin.

Pandemin stoppade också mötet (COP14) i oktober i Kunming i Kina mellan alla de 196 undertecknande länderna, och sköts upp till 2021.

Just nu finns inget nytt datum för det nordiska ungatoppmötet, men det kommer att bli av när det är riksfritt att hålla fysiska möten igen.

Under två dagar ska unga från alla de nordiska länderna diskutera vilka frågor som är viktigast i de kommande globala förhandlingarna, och destillera fram ett nordiskt ungabudskap i form av rekommendationer till förhandlarna.

SE TILL ATT FÅ HEADS UP NÄR DET ÄR DAGS FÖR TOPPMÖTE:

Vad står på spel i naturen?

Under tiden kan du förbereda dig genom att bygga upp din kunskap och diskutera med andra.

Det nordiska samarbetet har tagit fram ”10 fakta om biologisk mångfald i Norden” som visar hur den ekologiska krisen slår i Norden, och hur den hänger samman med våra livs- och konsumtionsvanor.

Använd dem som underlag för debatt och politisk dialog! Det finns på fem nordiska språk och engelska.

Skaffa dig kunskap och inflytande

För att underlätta för unga att delta i processen har det nordiska samarbetet tagit fram ett verktyg för kunskap och inflytande.

Materialet sammanfattar det senaste forskningsläget, och innehåller en rad nyckelfrågor av betydelse för det nya globala avtalet för biologisk mångfald.

Det innehåller också en manual för workshops och en möjlighet att sända in åsikter och budskap till förhandlingarna. Verktyget är framtaget i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. 

Vem som helst kan ladda ner verktyget gratis. Det finns på alla nordiska språk och engelska.