Vad kostar lite ny jord, herr daggmask?

Skovl med jord
Fotograf
Neslihan Gunaydi / Unsplash.com
Du får ditt favoritpäron, ditt rena vatten, ditt morgonkaffe och din sköna skogspromenad för att naturen fortfarande levererar.
Men förlusten av biologisk mångfald och kollapsade ekosystem rankas som en av världens största risker det kommande decenniet.

I samband med världsekonomiskt forum i januari 2020, rankade 750 experter och beslutsfattare fem problem som oroar dem mest. För första gången handlade alla fem globala hot om miljön.  Är det inte typiskt att först när naturens tjänster minskar eller helt försvinner blir de ekonomiska värdena av dem uppenbara?

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald bedömer att en miljon av världens åtta miljoner riskerar att utrotas, många inom de närmaste decennierna. 

Det finns ingen forskare som vet hur många arter kan försvinna innan naturen förlorar sin förmåga att försörja oss. Det vi vet är att alltför många växter och djur hotas i av utrotning när deras livsmiljöer förstörs. 

Våra ekonomier är beroende av att naturen fortsätter att leverera tjänster. Skogen och haven hjälper oss att rena luften och reglera klimatet genom att binda koldioxid. Insekterna hjälper oss att bryta ner avfall och gifter, bilda ny mylla, bekämpa skadedjur och pollinera våra växter. 

Naturen försörjer oss genom att ge oss spannmål, fisk, virke och bioenergi.

Naturens nyttor anses ofta vara gratis - trots att de beräknas vara värda runt 125 biljoner USD globalt årligen. Men om tjänsterna uppfattas som gratis finns det inga ekonomiska drivkrafter för att vara rädd om ekosystemen. 

Fakta:

  • En miljon djur- och växtarter i världen riskerar att försvinna, många redan inom 10 år. Det är en nödsituation som sätter mänsklighetens framtid på spel. De fem viktigaste skälen till att det blivit så är  
  • 1. Att djur och natur trängs undan när människor använder marken och vattnet. 2. Att vi jagar och fiskar för hårt 3. Klimatföränd¬ringarna 4. Föroreningarna 5. Spridningen av främmande arter.

Det här kan du göra:

  • Engagera dig och ställ krav på politiker och företag att värdera naturens nyttor för att de ska kunna fatta kloka och hållbara beslut.