Innehåll

04.04.19 | Nyhet

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildnin...

03.04.19 | Nyhet

Norden inspirerar ILO att driva likalön och livslångt lärande

Det bästa med den nordiska arbetslivsmodellen är att den fungerar! Det sa Guy Ryder, generaldirektör för ILO, när han träffade de nordiska arbetslivsministrarna i Reykjavik på onsdagen. Även de nordiska länderna har ett arbete framför sig för att bevara hög utbildningsnivå, social rät...

07.03.19 | Deklaration

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

26.03.19 | Information

Knowledge hub: The Nordic Gender Effect at Work

Investments in gender equality in the labour market have made the Nordic region one of the most prosperous areas of the world. This series of briefs shares the true story of how investments in gender equality foster employment, family wellbeing and growth. Let it be a a practical too...