Innehåll

24.06.20 | Nyhet

Nya ambitioner för det nordiska samarbetet

Vilka politikområden ska prioriteras, och hur ska Nordiska ministerrådet uppnå de ambitiösa mål som ingår i Vision2030, som statsministrarna slog fast för samarbetet ifjol? På vilket sätt har COVID19 påverkat samarbetets målsättningar? Bland annat detta diskuterade de nordiska samarbets...

23.06.20 | Nyhet

Norden skal tage afstand fra The Global Gag Rule

USA har i 2017 indført en regel, der omtales som The Global Gag Rule, som forbyder økonomisk støtte til internationale organisationer, der udfører eller henviser til abort. Det er et skridt tilbage for ligestillingen og et slag mod kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettighed...

10.03.19 | Deklaration

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

15.07.19

Income

Nordiska jämställdhetsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiska jämställdhetsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiska jämställdhetsindikatorer