De nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018

Möt de nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018.

Nyckelord
Barn- och ungdomslitteraturpriset
Nordiska rådets priser
Litteratur