De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än bara grannar

Tolv förslag lägger strategin för det nordiska miljö- och klimatledarskapet.

Nyckelord
I Norden
Miljö och natur
Klimat
Miljö