W:\Nordisk Råds priser\2021\NR litteraturpris 2021\LIVE streams\21 april Lars Amund Vaage och Sebastian Johans

Lars Amund Vaage och Sebastian Johans

Full size version (2.59 MB) Ladda ned
Fotograf
Severus Tenenbaum / Helge Skodvin
Ämnesord
Litteraturpriset
Rättigheter

Bilden får endast användas i samband med Nordiska rådets priser. Fotografens namn ska anges.