Lise Davidsen – nominert til Nordisk råds musikkpris 2021

Nyckelord
Musikkprisen