Trash on the beach

Trash on the beach, Nuuk

Full size version (169.84 KB) Ladda ned
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Rättigheter

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).