Våra länder må vara små, men vi tror att vi blir starkare av att samarbeta med varandra. Och med andra. Det är vår vision – och vårt nordiska perspektiv.