Innehåll

24.06.20 | Nyhet

Mat och foder i fokus när Norden ska göras kriståligt

Trots störningar i världshandeln och en period av hamstring, har pandemin inte tömt livsmedelshyllorna i Norden. Men den har visat var sårbarheten finns i den nordiska livsmedelssystemen. Vi är i hög grad beroende av utländsk arbetskraft och av importerad mat och foder. Nu vill de nordi...

24.06.20 | Nyhet

Ny rapport: Åtta av tio är oroade över klimatutvecklingen

Klimatförändringen går åt fel håll. Det oroar 80 procent av nordborna. Nu vill de ha ett utökat nordiskt samarbete om klimatlösningar. Det är goda nyheter för de nordiska regeringarna, som alla vill stärka det nordiska samarbetet på området.

11.05.20 | Deklaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...