Delta i undersökning om biologisk mångfald - och gör din röst hörd

Den tar bara 10 minuter av din tid - men kan göra skillnad för planeten!

Din åsikt är viktig - så här används ditt svar

Dina svar kommer att användas för att formulera krav på de internationella förhandlingarna om globala mål för biologisk mångfald. Kraven kommer att presenteras för förhandlingarna i FN och de nordiska regeringarna under våren 2021. Slutförhandlingarna av de nya målen för konventionen om biologisk mångfald sker hösten 2021.

Avsikten med undersökningen är att visa vad som är viktigt för unga i Norden, och sätta press på förhandlarna om ambitiösa nya mål till skydd för den biologiska mångfalden.

Vem kan delta?

Undersökningen är öppen för personer mellan 13 och 30 år i alla de nordiska länderna under februari 2021.

Vem står bakom undersökningen?

Undersökningen är framtagen av unga miljöengagerade nordbor organiserade i Nordic Youth Biodiversity Network, med stöd från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och WWF Danmark

Vad händer nu?

Svaren i undersökningen kommer att sammanställs och användas som underlag till ett ”position paper”, en kravlista till de internationella förhandlingarna om biologisk mångfald, Post2020 Global Biodiversity Framework. Kravlistan kommer att skrivas fram av en redaktionsgrupp, sändas ut på remiss bland nordiska ungdomsorganisationer och slutdebatteras vid en digital Townhall senare i vår.  Alla är välkomna till Townhallen.

Hur når mina svar fram till förhandlarna?

När det finns enighet om en kravlista från Nordens unga, ett ”position paper”, kommer detta att presenteras för de fem nordiska miljöministrarna och förhandlarna. Det finns utrymme för ett opinions- och förankringsarbete under våren och sommaren där kravlistan kan diskuteras i offentligheten.  När det blir dags för slutförhandlingar vid det internationella toppmötet kommer en nordisk ungdomsdelegation att delta som observatörer. Ungdomsdelegationen, med representanter från alla de nordiska länderna, kommer att framföra sina krav till förhandlarna under toppmötet.

Vill du ha mer kunskap om biodiversitetskrisen?

Tycker du att detta verkar viktigt och intressant men känner att du behöver mer kunskap? För att underlätta för unga att delta i processen har det nordiska samarbetet tagit fram ett verktyg för kunskap och inflytande. Materialet sammanfattar det senaste forskningsläget, och innehåller en rad nyckelfrågor av betydelse för det nya globala avtalet för biologisk mångfald. Verktyget är framtaget i samarbete med Världsnaturfonden, WWF Danmark. Vem som helst kan ladda ner verktyget gratis. Det finns på alla nordiska språk och engelska.