GENERALSEKRETERARENS BLOGG: Kunskap som fungerar i praktiken

19.10.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Fotograf
norden.irg/Thomas Glahn
Hur kan vi göra våra sociala system mer flexibla och öka fokus på medborgarnas önskemål och behov? Hur kan vi involvera frivilligorganisationer i att utveckla och tillhandahålla sociala tjänster till medborgarna. Hur kan vi få mer kunskap om vad som fungerar i den sociala sektorn? Det är några av de frågor som tas upp i rapporten ”Kunskap som fungerar i praktiken”.

Blogginlägg av Dagfinn Høybråten

Rapporten har sammanställts av den tidigare isländska socialministern Árni Páll Árnason. Detta är den senaste av totalt sex så kallade strategiska översyner. De tidigare rapporterna har handlat om arbetsliv, miljö, lagstiftning, hälsa och energi. Rapporterna är alla en viktig del i Nordiska ministerrådets reformarbete ”Nytt Norden”, där önskemålet är ett mer politiskt och aktuellt nordiskt samarbete. Med de strategiska översynerna utmanas ministrarna till att förhålla sig till vad det nordiska samarbetet bör fokusera på under de närmaste 5–10 åren.  

De 14 förslagen på hur vi kan stärka det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn är spännande läsning. Jag ska inte här redogöra för alla 14 förslag. Det jag särskilt har fastnat för är att han i sin inledning konstaterar att något av de mest anmärkningsvärda han erfarit i sin undersökning är den övergripande synpunkten – från ministrar till tjänstemän, frivilligorganisationer och brukare – att vi i Norden har en alltför otillräcklig kunskapsbas för de sociala insatserna. Han säger att vi måste erkänna – särskilt när vi tittar på den sociala sektorn i förhållande till andra sektorer – vikten av att investera i sociala åtgärder och därmed också investera i att utveckla och tillämpa kunskap om vad som fungerar.

Han föreslår därför att vi ska skapa ett forum för nordiskt samarbete inom den sociala sektorn. Forumet ska bidra till ett mer systematiskt nordiskt samarbete om kunskap och insatser som fungerar i den sociala sektorn. Vi ska också undersöka närmare hur våra organisatoriska strukturer inom ministerrådet kan stödja detta arbete. För mig finns det ingen tvekan om att det är en bra väg att gå när vi ska titta på hur vi på ett bättre sätt kan utnyttja potentialen i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. 

För mig finns det ingen tvekan om att det är en bra väg att gå när vi ska titta på hur vi på ett bättre sätt kan utnyttja potentialen i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. 

Dagfinn Høybråten

Árni Páll Árnason framhåller att vi i det nordiska samarbetet ska fokusera på social innovation och sociala investeringar för att göra våra sociala system mer flexibla och stärka deras fokus på brukarnas önskemål och behov så att medborgaren står i centrum. Hans poäng är att de nordiska välfärdsmodellerna, som vi med rätta är stolta över, kom till som innovativa projekt och ständigt kräver innovation för att fortsätta vara starka och för att fortsätta vara relevanta för omvärlden. För att sätta mer fokus på den sociala sektorn och social innovation föreslår han bland annat att vi stiftar ett nordiskt pris för social innovation.

Han föreslår också att vi tittar på hur frivilligorganisationer kan få bättre tillgång till sociala tjänster och uppmuntras att tillhandahålla dem. Som han säger i rapporten finns det i de nordiska länderna utmärkta exempel på medborgarinitiativ som bygger broar mellan offentliga sociala tjänster genom nätverk av frivilliga och brukare eller med hjälp av en kombination av frivilliga, yrkesverksamma och brukare. Det är några av de goda exemplen på social innovation i de nordiska länderna. Han menar att vi mycket bättre ska utnyttja denna innovativa potential som organisationerna kan bidra med för att utveckla och tillhandahålla bättre medborgarinriktade sociala tjänster. 

Vår nordiska välfärdsmodell är unik i världen. Jag ser förslagen i rapporten som ett bidrag till att den ska fortsätta vara det när det gäller den sociala sektorn. Det är därför ett viktigt arbete ministerrådet för social- och hälsopolitik ska gå i gång med när förslagen ska förverkligas. Det ser jag fram emot.