GENERALSEKRETERARENS BLOGG: Ökat samarbete lyfter nordiska startups

13.11.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Det finns stora outnyttjade resurser i samarbetet kring finansiering av uppstarts- och tillväxtföretag i Norden. Vår region kan bli världsledande inom området om vi tar tillvara på de möjligheter som det nordiska samarbetet ger oss. Bland annat det här är konklusionen i en ny rapport som Idar Kreutzer, vd för Finans Norge, har skrivit för Nordiska ministerrådet och som nyligen överlämnades till de nordiska samarbetsministrarna.

Blogginlägg av Dagfinn Høybråten

Idar Kreutzers rapport är upplyftande läsning. Den tecknar en bild av en region där alla grundelement för investeringar är i gott skick och där jordmånen för innovationer och nytänkande är god. De nordiska länderna ligger i topp på olika innovationsrankingar och har även ambitiösa strategier för digitalisering, ett område som också det ligger högt på den nordiska samarbetsagendan.

Dessutom finns det som Kreutzers rapport visar redan i dag goda möjligheter till finansiering för våra uppstarts- och tillväxtföretag.

Förutsättningarna är med andra ord riktigt goda och de ger anledning till optimism. Därmed inte sagt att allt är gjort. Tillsammans kan vi nå ännu längre och bli än mer attraktiva för internationella investerare och talanger, och det är där Idar Kreutzers rapport kommer in. Den blickar framåt och visar vad som är möjligt om de nordiska länderna ytterligare satsar på djupare samarbete och integrering.

Idar Kreutzer kommer med 16 förslag på vad som kan göras för att locka mer riskkapital till de nordiska tillväxtföretagen i syfte att i slutändan skapa fler arbetsplatser. Han lyfter bland annat fram harmonisering av skatteregler, effektivering av finansieringsstrukturer och offentliga instrument, samt åtgärder som öppnar upp för institutionella investerare, såsom pensionsfonder, att finansiera uppstartsföretag.

Ett viktigt budskap i rapporten som jag särskilt vill lyfta fram är, att ett enskilt nordiskt land är ganska litet när det gäller att locka internationellt riskkapital till sig. Norden ses ofta som en enda region och en region som har mycket gott rykte. Det ryktet och den attraktionskraften kan förvandlas till en trumf i den internationella konkurrensen om vi visar att vi kan arbeta tillsammans.

Rapporten togs väl emot av de nordiska samarbetsministrarna på deras möte i slutet av oktober. Det var ett positivt första steg och jag hoppas och tror att rapporten kan ligga till grund för det nordiska samarbetet kring uppstarts- och tillväxtföretagen i framtiden. De 16 förslagen går nu till vidare behandling på ministernivå.

Det var också glädjande för mig att få rapporten i min hand. Ämnet är rykande aktuellt och Idar Kreutzers förslag ligger precis rätt i tiden. Vi ser att uppstarts- och tillväxtföretag blir allt viktigare för det nordiska näringslivet.

Rapporten öppnar för stora möjligheter inom den nordiska uppstartssektorn och det ska bli spännande att följa det praktiska arbetet med att implementera förslagen.

Kontakt