”Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är ett och samma problem”

26.10.20 | Nyhet
polarræv
Fotograf
Benjamin Hardman
Vi kan inte välja att antingen fokusera på klimatförändringarna eller på att skydda den biologiska mångfalden – dessa två områden är närbesläktade. Det var en av slutsatserna när nordiska politiker och unga aktivister för biologisk mångfald träffade de nominerade för Nordiska rådets miljöpris 2020 för att diskutera hotet mot den biologiska mångfalden.

”Hur kan vi i Norden förena våra krafter och fortsätta att öka medvetenheten om klimatfrågor? Vi måste uppmärksamma de handlingskraftiga: praktikerna!”, sa Ketil Kjenseth, ordförande i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden i sitt välkomsttal och syftade på fem av de sju nominerade till årets Nordiska rådets miljöpris som var på plats.

 

”Utmaningarna är många och de kräver många olika lösningar. Unga demonstrerar på gatorna och kräver handling”, sa han innan han gav ordet till två representanter från Global Youth Biodiversity Network, Julian Lo Curlo och Annika Lepistö. Nätverket är ett nytt initiativ som stöds av Nordiska ministerrådet och som vill bygga en plattform som gör ungas röster hörda på internationell politisk nivå.

Den debatt som följde gjorde det klart att vi inte kan välja att antingen fokusera på klimatförändringarna eller på att skydda den biologiska mångfalden – dessa två områden är närbesläktade. Som Dag O. Hessen, professor i biologi och nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2020, konstaterade: ”Vi har fokuserat enormt på koldioxid och jag tror att 2019 var året vi vaknade upp när det gäller biologisk mångfald. Vi såg dramatiska skogsbränder i Australien, Brasilien och Kalifornien. Vi läste rapporter om förlusten av arter, vilket gjorde det mycket tydligt att naturen inte bara reagerar på klimatförändringarna, utan att klimatförändringarna orsakas av förlusten av ekosystem.” Han lovordade också de två ungdomsrepresentanterna och gav dem några välmenande råd: ”Det är verkligen givande att se unga ta över. Jag har jobbat med det här sedan jag var 16 år – det är viktigt att inte förlora tålamodet.”

Att skydda naturen är förmodligen det bästa sättet att ta itu med klimatförändringarna, bortsett från att minska utsläppen.

Dag O. Hessen, professor i biologi och nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2020

Finns det några hoppingivande ord?

Klimatkrisen i kombination med covid-19-pandemin fick en deltagare att fråga om det finns några hoppingivande ord? Svaret från Julian Lo Curlo var tydligt: ”Ur ett generationsperspektiv ser man en stor medvetenhet, och i det finns det hopp. De yngre generationerna är redo och de kräver radikala förändringar.”

 

Dag O. Hessen höll med: ”Ingen kan vara en naiv optimist i dessa dagar, men det finns hopp. Det finns en vilja till förändring bland företag, investerare och allmänheten. Vi ser positiva tecken på att problemet ska erkännas och åtgärder vidtas. Pandemin har visat oss att det är möjligt att göra drastiska förändringar och den har ökat medvetenheten om det liv vi lever.”

 

Sofia Sollén-Norrlin från Ekologiska Lantbrukarna, som representerar ekologiska jordbruksorganisationer i Norden och är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2020, flikade också in goda nyheter: ”Efterfrågan på ekologisk mat ökar. Inte tillräckligt och inte tillräckligt snabbt, men det finns en ökad medvetenhet om hur mat produceras, vilket också syns i konsumtionen.”

 

Cecilie Tenfjord Toftby, medlem i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, sammanfattade diskussionen med följande uppmuntrande ord: ”Vi är alla beroende av ekosystem och vi måste tänka på vad det är för värld vi lämnar efter oss. Jag tror att den här dagen har skapat mervärde genom att sammanföra beslutsfattare, unga och praktiker. Det är viktigt att lyssna på de unga. De är modigare än vi och villiga att göra de uppoffringar som behövs för att utmana de vanliga metoderna. Till de nominerade vill jag säga: Ert arbete kommer att bidra till att visa vägen i hela regionen. Tack!”

 

Vinnaren presenteras tisdagen den 27 oktober 2020.