Nordiska miljö- och klimatministrar i samråd med generaldirektören för FN:s miljöprogram

08.05.24 | Nyhet
Ministerråd for miljø og klima
Fotograf
norden.org
Globala klimat- och miljöförhandlingar stod i fokus på ministrarnas vårmöte i Stockholm den 8 maj, som också innehöll ett nordiskt samråd med generaldirektören för FN:s miljöprogram, Inger Andersen. ”De nordiska länderna är viktiga partner i våra ansträngningar att tackla de tre planetära kriserna”, säger hon.

Onsdagen den 8 maj träffades de nordiska klimat- och miljöministrarna i Stockholm för ministrarnas halvårsmöte i Nordiska ministerrådets regi. Mötet innehöll ett längre samråd med Inger Andersen, generaldirektör för FN:s miljöprogram Unep. Samrådet fokuserade särskilt på miljödimensionen av hållbar utveckling och nödvändigheten av att skapa en cirkulär materialanvändning i Norden, såväl som i resten av världen.  

Generaldirektör för FN:s miljöprogram, Inger Andersen: – De nordiska länderna är viktiga partner i vårt arbete med att hantera de tre planetära kriserna: klimatförändringarna, förlusten av natur och biologisk mångfald samt förorening. Möten som detta understryker varför multilaterala samarbeten är viktiga för att påskynda de framsteg vi behöver. Därför är jag oerhört uppmuntrad av de nordiska ministrarnas stöd för att stärka rollen för FN:s miljöförsamling – världens högsta beslutsfattande organ på miljöområdet med Unep som värd. Miljöförsamlingen främjar effektiva, inkluderande och multilaterala framsteg, och jag ser fram emot att arbeta med de nordiska länderna för att påskynda ansträngningarna att tackla de tre planetära kriserna.

 

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari: 

– De nordiska länderna betonar vikten av att samarbeta med Unep för att nå högre ambitioner avseende cirkulär ekonomi på global nivå. I det arbetet är det viktigt med näringslivets engagemang. Det finns också goda möjligheter för de nordiska länderna att bidra med lösningar, exempelvis inom bygg- och textilområdet. 

 

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann: 

– Vi i Norden har en hög resursförbrukning och därmed också ett stort ansvar, så jag är mycket nöjd med dagens goda samtal med Unep om hur de nordiska länderna kan stärka det globala miljö- och klimatarbetet i allmänhet – inte minst när det gäller cirkularitet. Vi har kunskapen och är överens om riktningen och slutmålet, vilket är nyckeln till att lyckas. 

Ministrarna och generaldirektören diskuterade också hur de nordiska länderna kan bidra till att höja ambitionerna och säkerställa ett starkt strategiskt fokus vid FN:s miljöförsamling Uneas kommande möten. Mot bakgrund av samrådet undertecknade ministrarna ett gemensamt uttalande. 

Möten som detta understryker varför multilaterala samarbeten är viktiga för att påskynda de framsteg vi behöver. Därför är jag oerhört uppmuntrad av de nordiska ministrarnas stöd för att stärka rollen för FN:s miljöförsamling.

Inger Andersen, generaldirektör för FN:s miljöprogram (Unep)

Globala klimat- och miljöförhandlingar i fokus

Ministrarna diskuterade också de pågående förhandlingarna om ett globalt FN-avtal som ska sätta stopp för de omfattande problemen med plastföroreningar, FN:s kommande konferens om biologisk mångfald (COP16) och Nordens gemensamma fokus på klimattoppmötet (COP29). Generalsekreterare Inger Andersen deltog också i diskussionerna.

Norden har bidragit med flera analyser till de pågående globala plastförhandlingarna, och ministrarna diskuterade hur de nordiska länderna kan samarbeta strategiskt för att få till stånd ett ambitiöst globalt bindande avtal på förhandlingskommitténs femte möte (INC-5) i höst.

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari: 

– Vi ser stora möjligheter för de nordiska länderna att bidra till ett ambitiöst avtal genom att fortsätta att tillsammans driva på för ett avtal som omfattar plastens hela livscykel, inklusive primärproduktion av plast. Det är inte minst viktigt då stora producentländer vill undvika detta i avtalet. De nordiska länderna kan bidra med viktiga erfarenheter av plasthantering i hela värdekedjan.

Fakta

FN:s miljöprogram Unep sätter den globala miljöagendan inom ramen för FN-samarbetet och förhandlar fram globala avtal inom ett antal områden som säkerställer en miljömässigt hållbar utveckling i hela världen. De nordiska länderna stöder Unep både var för sig och genom Nordiska ministerrådets arbete.