Ny bok: Politikerna skulle vinna på att agera mer nordiskt

27.01.16 | Nyhet
Kommunikationschef Bodil Tingsby
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Hur ska nordiska värderingar om rättvisa och allas lika värde stå sig i framtiden i tider av utmaningar och kriser? Frågan ställs i en nyutkommen bok och svaren ges bland annat av internationella storheter som Gro Harlem Brundtland, Martti Ahtisaari och Jan Eliasson.

För drygt ett år sedan tog det politiska nordiska samarbetet fram strategiska riktlinjer för hur Norden skulle profileras och positioneras internationellt. Strategin byggde på bred förankring inom diplomatin, näringslivet, offentliga och privata organisationer i hela Norden samt internationellt. Insikten var stor att en region med 27 miljoner människor i en ekonomi bland de 10-12 starkaste i världen är starkare än fem små länder för sig.

I en nyutgiven bok Nordiska röster – om Nordens röst i världen fördjupas tankarna bakom strategin i intervjuer med internationella giganter som Martti Ahtisaari, Gro Harlem Brundtland och Jan Eliasson.

- Syftet med den internationella profileringsstrategin för Norden var att tydliggöra de nordiska ländernas gemensamma bidrag till goda relationer och goda affärer med omvärlden. Boken beskriver, fördjupar och problematiserar tankarna ytterligare, säger Nordiska ministerrådets tidigare kommunikationschef Bodil Tingsby, som gjort intervjuerna och skrivit boken.

Tingsby har vid sidan av de politiska tungviktarna också låtit en nykomling på den diplomatiska arenan, dansken Christian Friis Bach, komma till tals. Han följer med viss oro i giganternas fotspår och säger:

- Nu behövs den klassiskt nordiska uppbackningen av värderingarna om människors lika värde mer än någonsin.

Barn av den nordiska modellen

Andra intervjuer i boken pekar på hur några yngre, utanför diplomatin, för den nordiska rättvisetanken, öppenheten och kreativiteten vidare – utan att egentligen tänka så mycket på det. Det är den danske arkitekten Bjarke Ingels, BIG, vars World Trade Center 2 och Googles huvudkontor just nu byggs i USA, det är makalösa modedesigners från Grönland, Färöarna och Island, till exempel Steinunn Sigurðadóttir i en utställning av Göteborgskonstnärer från USA och Österrike samt norsk/svenska nanoforskaren Maria Strømmes internationella forskargrupp i Uppsala.

- Man kan faktiskt kalla dem för barn av den nordiska modellen, säger Bodil Tingsby.

Arkitekthimlens megastjärna Bjarke Ingels kommenterar saken så här:

- Vi tillför något till världen, men världen tillför sannerligen något till oss.

Men också det politiska arbetet i Norden utmanas av globaliseringen och kriserna i världen, en utveckling som får fredspristagaren Martti Ahtisaari att efterlysa mera nordiska värderingar.

- Inte bara andra, utan också våra egna politiker skulle just nu vinna på att agera lite mer nordiskt.

Tuffa utmaningar är inget nytt i det nordiska samarbetet, och bokens röster tycks övertygade om att regionen kommer ut stärkt även denna gång.

- Den nordiska modellen är inget vi är - den är något vi gör, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten vid Nordiska ministerrådet.

Boken ges ut av Nordiska ministerrådet, både på svenska och engelska. Det finns möjlighet att antingen ladda ner den gratis eller att köpa den för 50 DKK. Här finns en svensk version av boken och här en engelsk.