Säkerhetspolitiska utredaren vill fokusera på totalförsvar

30.01.20 | Nyhet
I oktober ifjol bad de nordiska utrikesministrarna Björn Bjarnason, tidigare minister från Island, att göra en ny säkerhetspolitisk utredning. Den förra utredningen om nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete gjordes av tidigare norske ministern Thorvald Stoltenberg år 2009. Björn Bjarnason kommer att ta fram förslag som omfattar hela samhället, och fokuserar mindre på det militära än Stoltenberg gjorde i sin rapport.

- Vi har ingen militär på Island, och som islänning kommer jag att skriva en rapport som baserar sig på civila utgångspunkter, säger Björn Bjarnason.

I utrikesminstrarnas mandat ombeds Bjarnason komma med lösningar med koppling till cyberhot och hybridhot. Han konstaterar att bland annat dessa hot är både miltära och civila.

- Vi har militär säkerhetspolitik och civil säkerhetspolitik och en gråzonmellan dem. Hur skall vi definiera säkerhet - var ligger hybrid och var ligger cyber, frågar sig Bjarnason.

Vi ser att framförallt Finland och Sverige kommer allt närmare varann i säkerhetsfrågorna, men det är inte det jag ska skriva om

Björn Bjarnason

Det nordiska försvarssamarbetet ligger utanför Nordiska ministerrådets mandat, och sköts inom ramen för Nordefco (The Nordic Defence Cooperation). 

Björn Bjarnasons utredning kommer inte att beröra Nordefco. Han har ombetts komma med lösningar som inte ersätter de nuvarande strukturerna, utan kompletterar dem. Därför blir det mindre fokus än i den förra utredningen på militär säkerhet, säger han. Istället blir det mycket fokus på det Bjarnason kallar totalförsvar.

-Nordefco har sin roll, den är stor och den blir större. Vi ser att framförallt Finland och Sverige kommer allt närmare varann i säkerhetsfrågorna, men det är inte det jag ska skriva om, konstaterar han.

Nordiska rådet välkomnar rapporten

Björn Bjarnason besökte Nordiska rådets presidium på deras möte den 28 januari, och berättade om sitt mandat. Rådet har redan länge efterlyst en ny säkerhetspolitisk utredning, och har också en strategi för samhällssäkerhet som anknyter till temat.

Nordiska rådets president, Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island, är nöjd med att utredningen nu är på väg.

- Vi väntar med spänning på Björn Bjarnasons konklusioner, för mycket har förändrats i världen sedan den förra rapporten år 2009, säger hon.

Silja Dögg Gunnarsdóttir
Fotograf
Mary Gestrin

Bland de nya hoten lyfter Gunnarsdóttir fram t.ex. ökad betoning på klimatfrågor, cybersäkerhet och falska nyheter som utgör ett hot mot demokratin.

- En av prioriteringarna i Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2020 är att vi vill arbeta för demokratin, bland annat genom att förhindra falska nyheter och vilseledande information, säger hon.

Björn Bjarnason har inlett sitt arbete och kommer att leverera sin rapport i sommar.