Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Blogg: Tillit – det nordiske gullet

Som generalsekretær i Nordisk ministerråd har jeg gleden av fortelle om Norden og det nordiske samarbeidet til mennesker fra store deler av verden. Responsen fra menneskene jeg møter har lært meg at det er særlig ett tema som alltid fasinerer; den tilliten vi har til hverandre i vår del av verden.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Det politiske samarbeidet i Norden har en transparens som er helt unik i verden, og som har bidratt til å skape tette bånd landene imellom. En slik transparens på regjeringsnivå er mulig fordi vi er den regionen i verden som har høyest nivå av sosial tillit.  Vi stoler ganske enkelt i større grad på hverandre enn det som er vanlig i andre deler av verden.

Den nye analyseenheten her på ministerrådet kommer i dag med en rapport om dette temaet. Rapporten har fått tittelen Tillit – det nordiske gullet, da tillit kanskje er den ressursen som har skapt størst verdier i våre samfunn. Hele den nordiske modellen er bygget på en gjensidig tillitskontrakt mellom myndigheter og borgere.

Rapporten har fått tittelen Tillit – det nordiske gullet, da tillit kanskje er den ressursen som har skapt størst verdier i våre samfunn.

Den nordiske modellen har bidratt til å gi vår region en av de sterkeste økonomiene i verden. Vi har også - og kanskje enda viktigere – skapt en økonomi som har en særlig motstandskraft mot økonomiske krisetider og svingninger. Demokrati, lite kriminalitet og lykke er også verdier som kan knyttes opp mot høye nivåer av sosial tillit.

Løfter tilliten frem i lyset

Metallet gull finnes i små mengder over store deler av Norden, blant annet i fjell. Det meste av gullet i fast fjell er så finfordelt at det er usynlig for det blotte øyet selv om fjellet kan inneholde mye gull totalt. Slik er det også med den nordiske tilliten. Til tross for at den gjennomsyrer samfunnet og måten vi lever på her i nord, er tillit sjelden et synlig tema i samfunnsdebatten.

Ministerrådet ønsker med denne rapporten å bidra til å løfte verdien av at vi stoler på hverandre frem i lyset. For det er ingen selvfølge å leve i et samfunn med tillit slik verdenssituasjonen er i dag. Gull er et bløtt og smidig metall, og jeg håper at den nordiske tilliten vil vise seg å være like tilpasningsdyktig.

Rapporten Tillit – det nordiske gullet