Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Fokus på energi – for Generasjon 2030

Dagfinn Høybråten NCEW
Fotograf
Matts Lindqvist
Iblant kan det være nødvendig å stoppe opp og minne oss selv om hvorfor vi jobber med spørsmål som bærekraftig utvikling og grønt skifte.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Hvorfor jobber vi for å realisere Parisavtalen, hvorfor jobber vi med de globale bærekraftmålene og Agenda 2030? Hvorfor tar vi opp disse spørsmålene i festtalene våre? Hvorfor samles vi til store internasjonale konferanser og ministermøter med energi, klima og miljø på dagsordenen?

Det finnes egentlig bare ett svar. Vi gjør det for våre barn, for våre barnebarn og for kommende generasjoner. Vi gjør det fordi vi vil overlate en bedre verden til våre etterkommere.

Den tanken er god å ha i bakhodet når det igjen er tid for viktige internasjonale høynivåmøter, denne gangen i Norden. 21.–25. mai samles energiministre fra verdens mest innflytelsesrike land i Øresundregionen innenfor rammen for det niende Clean Energy Ministerial (CEM9) og tredje Mission Innovation (MI3), to viktige internasjonale samarbeidsorganer som har som mål å fremme overgangen til fornybar energi.

Parallelt med ministermøtene pågår dessuten Nordic Clean Energy Week (NCEW) i København og Malmö, der en rekke ulike arrangementer går av stabelen med grønne energiløsninger som gjennomgående tema.

Nordisk ministerråd er medarrangør for arrangementene. Det er et vertskap som føles naturlig. Arbeidet for en grønnere framtid er en av bærebjelkene i det nordiske samarbeidet, og bærekrafttanken ligger i vårt DNA.

Internasjonale sammenligninger viser at Norden ligger i forkant innenfor grønn energi, og vi ser at det er økende etterspørsel etter nordiske løsninger ute i verden. I NCEW-uka kommer vi til å presentere flere nordiske innfallsvinkler til bærekraftig utvikling. NCEW gir oss en mulighet til å vise fram det unike energisamarbeidet vi har i Norden, men den gir også Norden en mulighet til å få input fra resten av verden.

Å fokusere sterkt nettopp på fornybar energi, som i denne uka, er både viktig og relevant. Energi er en hovednøkkel til en grønnere framtid. Men det betyr ikke at vi kan glemme andre sektorer. Skal vi greie å holde løftene våre i Parisavtalen og nå de globale bærekraftmålene fram til 20230, må vi ta med hele paletten av bærekraftig produksjon og forbruk. Bærekrafttanken skal gjennomsyre alle sektorer i arbeidet vårt.

Det gjennomfører vi i dag i det nordiske samarbeidet. Vi har satt i gang noe vi kaller Generasjon 2030, en satsing som går som en rød tråd gjennom hele virksomheten vår – og der hensikten er å bistå de nordiske landene i å nå målene i Agenda 2030.

Alt dette gjør vi med sterkt fokus på framtiden. Vi gjør det for oss selv, men framfor alt gjør vi det for våre barn og barnebarn.

I bunn og grunn er vi alle Generasjon 2030.