Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Blogg: Nordiske løsninger på globale utfordringer

De nordiske statsministrene har et viktig budskap til verden: Vi kan oppfylle målene for FNs bærekraftsmål frem mot 2030 dersom vi samarbeider, for “Together We Are Stronger” – sammen er vi sterkere. Det er mottoet for det nordiske samarbeidet, og det er denne tenkemåten verden trenger for å overvinne vår tids globale utfordringer. Statsministrene ønsker å bidra til at de globale bærekraftsmålene kan nås, ved å dele de viktigste nordiske erfaringene og løsningene.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Statsministrene Bjarni Benediktsson (Island), Stefan Löfven (Sverige), Juha Sipilä (Finland), Lars Løkke Rasmussen (Danmark) og Erna Solberg (Norge) lanserte denne uken initiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Med dette programmet samarbeider de nordiske regjeringene om å skape fremdrift mot FNs bærekraftsmål frem mot 2030. 

De nordiske statsministrene ønsker å bidra til at de globale bærekraftsmålene kan nås, ved å dele de viktigste nordiske erfaringene og løsningene.

Vi har tro på at vi kan gjøre en forskjell

Med dette initiativet vil vi bidra til å utvikle mer bærekraftige samfunn og levekår i hele verden og gjøre allerede eksisterende nordiske løsninger kjent og tilgjengelige for resten av verden. Programmet vil presentere nordisk kunnskap om det grønne skiftet, likestilling i arbeidslivet og bærekraftige matvare- og velferdsløsninger.

En av grunntankene er at regionen skal brukes som et eksempel på det faktum at bærekraftig utvikling ikke trenger å komme i veien for økonomisk vekst. Med mobilisering av politiske eksperter, forskere, private interessenter, de nordiske ambassadene, eksportrådene og internasjonale interessenter vil de ulike prosjektene stimulere til etterspørsel etter nordiske bærekraftspolicyer og -produkter. 

Tanken er at vi skal dele nordiske erfaringer med andre land, særlig vekstøkonomiene. Vi vil gå i dialog og samarbeid med andre regioner, dele de gode løsningene våre med dem og bli kjent med deres.

– Nordic Solutions to Global Challenges vil bli et effektivt verktøy i det nordiske arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål frem mot 2030, sier Erna Solberg, statsminister i Norge og formann i Nordisk ministerråd 2017.

Allerede eksisterende nordiske løsninger gjøres kjent og tilgjengelige  

Det treårige programmet omfatter seks flaggskipprosjekter som vedrører bærekraftig byplanlegging, regionalt energisamarbeid, investeringer i likestilling, bærekraftig matproduksjon og smarte velferds- og klimaløsninger – og som adresserer flere av de 17 bærekraftsmålene frem mot 2030.

Vi har tro på at programmet kan øke den globale oppmerksomheten om de nordiske landenes evne og vilje til å føre an for å løse noen av verdens mest presserende bærekraftsutfordringer.

Det er vår sterke overbevisning at vi kan gjøre en forskjell – de nordiske landene sammen med resten av verden. De nordiske statsministrene ønsker å bidra til at de globale bærekraftsmålene kan nås, ved å dele de viktigste nordiske erfaringene og løsningene.

For å lære mer om dette initiativet kan du følge hashtag #NordicSolutions eller besøke vårt nettsted Nordic Solutions to Global Challenges