Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Blogg: Det viktigste rommet i verden

Denne uken besøker jeg Svalbard for å markere tiårsdagen for Svalbard globale frøhvelv. Hvelvet inneholder mer enn en million frø fra hele planeten vår og er sannsynligvis det viktigste rommet i verden, siden det sikrer vår felles fremtid.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Det er ikke mitt første besøk på Svalbard, og jeg håper det ikke blir det siste. Det er alltid fascinerende å komme hit – det er ikke noe annet sted hvor jeg så tydelig kjenner pulsen til planeten vår, årstidene, dyrelivet og, ja – klimaendringene er også klart merkbare her.

Svalbard er den nordligste bosettingen i verden som har en permanent sivilbefolkning. Vi er på en måte ved verdens ende, eller nærmere bestemt ved en av de to endene, Arktis og Antarktis. Begge er helt avgjørende klaver for helsen og velferden til alt som ligger mellom dem.

Svalbards historie er helt spesiell med tanke på geografisk beliggenhet og de tøffe levekårene. Denne øya har vært involvert i de fleste geopolitiske hendelser de siste århundrene: ekspansjonen til det britiske og det nederlandske koloniveldet, de to verdenskrigene, den kalde krigen og den gamle Sovjetunionens oppløsning. Økonomisk har Svalbard også speilet hele verden, først med utnyttelsen av naturressurser – både de biologiske (hval og hvalross) og kullgruvene. Men senere har en voksende servicesektor utviklet seg, med reiseliv og forskning som hjørnesteiner.

Ti år er ikke lang tid i Svalbards historie, men det har vært en innholdsrik periode i historien til det globale frøhvelvet, som har gått fra å være en tom hall til permanent å romme mer enn en million frøprøver fra hele verden.

Det globale frøhvelvet er virkelig unikt, som så mange ting på Svalbard. Det representerer et tilbud til verden fra Norge, fra Crop Trust og fra det nordiske samarbeidet. Et tilbud der vi sikrer en av de viktigste og mest verdifulle tilgangene vår sivilisasjon har – plantenes genetiske ressurser – eller det vi vanligvis bare kaller “frø“. Og nå, ti år etter den formelle åpningen, kan vi se at verden har tatt imot tilbudet vårt. Svalbard globale frøhvelv inneholder i dag mer enn 40 prosent av alle frø som er innsamlet av verdens genbanker. Og dette er bare begynnelsen – vi ønsker oss reservelagere av alle tilgjengelige frøtilkomster her på Svalbard. Jeg mener at det ikke bare er mulig, men også både realistisk og nødvendig.

NordGen (Nordisk genressurssenter) spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Det nordiske samarbeidet om bevaring av gener går tilbake nesten 40 år, og for nøyaktig ti år siden ble flere nordiske aktiviteter samlet under NordGen.

Ikke noe annet sted i verden har en gruppe land samlet sine plantegenetiske ressurser, plassert dem under felles administrasjon og gjort dem fritt tilgjengelige. Det er mange grunner til at det er mulig her i Norden, og en rekke av dem har å gjøre med tillit. Vi har tillit til hverandre – vi stoler på politikerne våre, og vi har fremtidstro.

NordGen har i dag en samling med 35 000 frøtilkomster som er dedikert til opprinnelsen og utviklingen av det nordiske landbruket. I tillegg til å være en tradisjonell genbank henter NordGen også inn og koordinerer den nordiske ekspertisen på genressurser for beslektede villplanter samt skoger og husdyr, og gjennomfører en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i disse sektorene. Det fremragende arbeidet som denne nordiske institusjonen gjør for å administrere frøhvelvet, kommer ikke bare de nordiske landene til gode. Dette har hele verden fordel av.

Ikke noe annet sted i verden har en gruppe land samlet sine plantegenetiske ressurser, plassert dem under felles administrasjon og gjort dem fritt tilgjengelige. Det er mange grunner til at det er mulig her i Norden, og en rekke av dem har å gjøre med tillit. Vi har tillit til hverandre – vi stoler på politikerne våre, og vi har fremtidstro.

Men fremtidstroen må aldri gjøre oss blinde. Vi må være oppmerksom på at fremtiden vil bringe usikkerhetsmomenter, klimaendringer, plante- og dyreepidemier, sosial uro – og alt dette kan true måten vi lever på. Det er derfor virksomheten i frøhvelvet på Svalbard er så viktig, for den gir oss varig sikkerhet i en verden i stadig endring.

Jeg tilbrakte mye av barndommen på mine besteforeldres gård sør for Oslo, og den har vært mitt hjem i Norge i nesten 40 år. Og jeg husker gresset under de bare føttene mine, og smaken av søte bær og bitre grønnsaker, og synet av de fargerike beitemarkene. Mye av det er borte. Klimaet er annerledes, teknologien er annerledes, og plantene vi dyrker på jordene og i kjøkkenhagene er annerledes. Derfor er det så viktig – og så betryggende å vite – at frøene fra min barndom er trygt oppbevart på Svalbard. Å vite at alt mangfoldet fra alle gårder i verden kan tas vare på her. Og hvis vi noen gang trenger eller ønsker å bringe de egenskapene tilbake igjen, kan vi gjøre det! Ja, det kan vi!