Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Grip mulighetene, Norden!

Dette er en mulighetenes tid for Norden. Interessen for nordiske løsninger, nordisk kultur og det gode som er oppnådd med vår samfunnsmodell, har neppe noen gang vært større.

Nå gjelder det for næringsliv, sivilsamfunn og politisk lederskap at man griper mulighetene som ligger i dette. Et mangfold av aktører har sett og utnytter dette mulighetenes marked allerede. Nordisk Ministerråd står i dag langt bedre rustet som landenes redskap for å utnytte den merverdien som nordisk samarbeid byr på. I disse dager oppsummerer vi reformprosessen Nytt Norden. Den har skjerpet og framtidssikret nordisk regjeringssamarbeid gjennom:

Politisering: Sentrale samarbeidsområder er blitt gjennomlyst i jakten på potensialet for et sterkere nordisk samarbeid i et 5-10-årsperspektiv. Forslag fra disse gjennomlysningene preger nå den politiske dagsorden på samarbeidsområder som helse, arbeidsmarked og energi. Nye politiske initiativ er blitt lansert og gjennomført innenfor felter som digitalisering, integrering og forebyggelse av radikalisering. Det legges stor vekt på analyser og prosjekter som skaper grunnlag for politiske løsninger og forsterket samarbeid. I 2018 ser vi særlig på samarbeidet om lovgivning, om økt mobilitet landene imellom, klima- og miljø-samarbeidet og samarbeidet på sosialområdet.

Effektivisering: Beslutningsveier, arbeidsmåter og strukturer er modernisert for å bidra til kortere avstand mellom initiativ og resultat. En budsjettreform har skapt bedre mål- og resultatstyring og større fleksibilitet. De nordiske institusjoner har fått en tydeligere styringsstruktur og bidrar direkte til gjennomføringen av politikken som besluttes. Administrative utgifter er redusert.

Internasjonalisering: Norden satser nå bredt på felles profilering og branding i utlandet ut fra en felles strategi. Internasjonale spørsmål er på dagsorden i samtlige fagministerråd. De nordiske landene samarbeider mer systematisk om EU-spørsmål av felles interesse. Landene arbeider sammen om viktige internasjonale forhandlinger, f.eks. innen klima og miljø. Nordiske løsninger på globale samfunnsutfordringer formidles på bred front der det er internasjonalt etterspørsel etter disse.

Norden etterspørres ute. Befolkningene i Norden vil ha mer nordiske samarbeid. Gjennom reformarbeidet har vi fått et nordisk samarbeid som vil være bedre i stand til å utnytte det potensiale som ligger i dette nordiske momentum.

Derfor er appellen: Grip mulighetene, Norden!