Hans Wallmark (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
92
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Jag delar den synpunkten. Man måste ha det här breddade begreppet på energifrågor. Det är ett ekonomiskt påtryckningsmedel, och vi har sett den ryska federationen använda det också tidigare.

Precis som den tidigare talaren tror jag att vi vid utrikesministrarnas och försvarsministrarnas redogörelse kommer att se att hotbilden i Östersjöområdet är så mycket mer mångfasetterad. Det är inte bara den militära makten, som finns där, utan också i form av ekonomiska påtryckningar, desinformation, propaganda och även energileveranser.

Det finns anledning att återkomma till Erkkis kommentar till det Erna Sohlberg sa. Hon ville inte svara på frågan jag ställde till henne om Gazprom, för hon sa att Norge kunde vara den andra leverantören. Vi måste själva ställa oss frågan: Tycker vi som nordbor i grunden att EU och Norden skulle må bättre av mer rysk gas, eller tycker vi att det vore bättre med mer norsk gas?