Stefan Löfven (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
7
Speaker role
Statsminister, Sverige
Date

President Lundberg! Ärade kollegor! Nordiska vänner! Låt mig också börja med att rikta de varmaste gratulationer till Finland med anledning av 100-årsjubileet. Det kan man faktiskt fira i ett år, och Finland är väl värt varma gratulationer.

Gratulationer också till en fint renoverad riksdagssal! Här har ni en demokratins högborg, full av tradition och historia men lika mycket nutid och framtid. Grattis, Finland!

Det är gott att befinna sig i den nordiska kretsen. Det finns en självklar närhet här. Vi känner varandra, och vi är hemma. Våra länder delar inte bara en historia och en gemensam kultur. Vi delar också en gemensam syn på hur vårt samhälle ska se ut. Detta skapar ett speciellt band, och det ger oss unika möjligheter att utvecklas som region. Låt oss ta till vara just det.

Vår tid präglas av stora utmaningar; det känner vi alla till. Den globala flyktingkrisen fortsätter. Folkomröstningen i Storbritannien har utmanat hela EU-samarbetet. Vi har ökade spänningar i vårt närområde. Det finns nationalistiska och protektionistiska krafter i många länder. Men det finns också ljuspunkter.

Även om man kan diskutera sakfrågor i EU-samarbetet har vi en nyvald fransk president med en väldigt stark tro på just Europaprojektet. Valet i Nederländerna blev inte den framgång för högerpopulisterna som vi fruktade. År 2015 antogs Agenda 2030 med nya globala mål, och i Paris fick vi ett nytt, omistligt och mycket viktigt klimatavtal.

Sverige är sedan drygt ett år medlem i FN:s säkerhetsråd, och det är inte bara en möjlighet för Sverige utan ger hela Norden en röst i det forum som har huvudansvaret i världen för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Den nordiska rösten är och ska vara stark i det internationella samarbetet, för vi har något viktigt att bidra med. Det är också i den andan som vi, de nordiska statsministrarna, i Bergen i maj lanserade initiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar.

I den tid av globala utmaningar som vi lever i har vi, de nordiska länderna, en allt viktigare roll att axla, oavsett om det gäller säkerheten i vårt närområde, fredsskapande globalt eller omställningen till en hållbar värld. Vi vägleds av den princip som i alla tider har präglat just vårt samarbete: Ensamma må vi vara starka, men tillsammans är vi ändå starkast.

De nordiska länderna möts av respekt och intresse: You punch well above your weight! Så uttryckte president Obama det när vi träffades på det nordisk-amerikanska toppmötet i Washington förra året: Ni slår över er matchvikt! Ett av skälen till det är att vi lyckas kombinera en stark ekonomisk utveckling med höga ambitioner för välfärden. Ingen samhällsmodell i någon del av världen har någonsin uppvisat så goda resultat när det gäller att skapa jämlikhet, tillväxt och välfärd för alla, och runt om i världen ökar nu intresset för vad vi gör här i Norden. Andra länder ser också att alltför stora klyftor hämmar utvecklingen. De ser att det finns en annan, smartare idé, långt uppe på det norra halvklotet, om ett annat samhällsbygge, där välfärd och omfördelning ger högre och därmed också mer stabil tillväxt, som därutöver stärker tilliten, minskar polariseringen i samhället. Det är precis detta som behövs i vår tid. Därför sa OECD:s generalsekreterare när han besökte Sverige för inte så länge sedan: Om vi kunde exportera den svenska och nordiska modellen skulle vi ha en bättre värld.

Vår samhällsmodell är också den bästa för omställning. Trygga människor vågar. De vågar tänka nytt. De vågar byta jobb. De vågar testa sina idéer och starta företag. Därför kan och ska vi ta täten i en av de största förändringar som världen nu står inför, nämligen klimathotet. Vi gör det för att det är det rätta att göra, men också för att det är bra affärer. Det skapar jobb och tillväxt.

Härom veckan mötte jag företagsledare från Indien. De vill samarbete om innovation och omställning. Här ligger en enorm kraft. När vi går tillsammans i Norden – i världen men också sida vid sida men näringslivet, civilsamhället och forskare – händer något. Då kan omställning ske både snabbt och tryggt. Vi kan gå före och vi ska gå före, för det är rätt, men det är också smart.

Kära vänner! Avslutningsvis: Sverige förbereder sig nu för ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet, och jag kommer om en liten stund att presentera innehållet i det svenska ordförandeskapsprogrammet. Den självklara ambitionen är att bygga vidare på de mycket goda initiativ som tidigare ordförandeskap har tagit och blicka framåt mot nya möjliga samarbetsområden tillsammans med er. Vår gemensamma styrka ligger i bygget av ett jämlikt och jämställt samhälle som inte räds framtiden utan välkomnar den. Detta har gjort oss till ledare i världens utveckling. Det har gjort oss till världens mest integrerade, konkurrenskraftiga och hållbara region, och den ska vi utveckla vidare.

Vi behöver varandra i Norden, och Norden behövs också i världen.