Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Om Foreningen Norden og Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Norden er partipolitisk uafhængige organisationer der arbejder for at styrke det nordiske samarbejde, for åbne grænser i Norden og for at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab. Foreningerne samarbejder via Foreningerne Nordens forbund.

Foreningen Norden blev dannet i Danmark, Norge og Sverige 1919, på Island 1922 og i Finland 1924. I 1951 blev Foreningen Norden på Færøerne stiftet, i 1979 på Åland og i 1991 på Grønland.

Foreningen Norden arbejder for at styrke det nordiske samarbejde, for åbne grænser i Norden og for at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab. Foreningen Norden kæmper for at øge befolkningens interesse for et velfungerende samarbejde i Norden. Det sker ved at sprede kundskab om sprog, kultur og samfundsforhold i de nordiske lande samt arbejde for at skabe netværk mellem individer, familier, skoler, foreninger, kommuner og virksomheder.

En anden vigtig opgave er at stå i nær kontakt med beslutningstagere og myndigheder samt at virke som initiativtagere i nordiske spørgsmål. En af de største udfordringer i dag er at afskaffe de tilbageværende grænsehindringer i Norden.

Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger samt Foreningerne Nordens Ungdomsforbund (FNUF).

Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og Biedrība Norden Latvija (Foreningen Norden i Letland) og Norden foreningen i Petrozavodsk.

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige, nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer, som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde.

Det er FNF´s mål at sprede kendskabet til de andre nordiske landes sprog, kultur, historie og samfundsliv. FNF tager initiativer til at skabe et øget folkeligt samarbejde indenfor Norden og Europa og i et større internationalt perspektiv. Blandt FNFs projekter som bidrager til at opnå dette mål, kan der nævnes Nordjob, Nordisk litteraturuge og Norden i Skolen.

Kontakt