Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Engelska.

Omverdenens syn på de nordiske landene

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Dette notat handler om, hvordan omverdenen oppfatter de nordiske landene. Det er viktig, ettersom det påvirker blant annet handel, investeringer og turisme.Undersøkelsen gir ganske sterke indikasjoner for å hevde at omverdenen har et godt inntrykk av Nordens samfunnsmodell, noe som er viktig for at Norden skal lykkes med å eksportere sine løsninger og modeller til omverdenen.
Publikationsnummer
2018:797