Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Språkdeklarasjonen

01.11.06 | Deklaration
Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

Information

Vedertaget
01.11.2006
Plats
Copenhagen

På denne måten angir deklarasjonen en overordnet retning, men det er imidlertid landene hver især som nasjonalt har i ansvar for å følge opp intensjonene i deklarasjonen. Ulike nasjonale hensyn gjør derfor at det ikke alltid er fokus på de samme problemstillingene i alle landene til samme tid. 

De språkpolitiske områdene deklarasjonen fokuserer på er: undervisning i skandinaviske språk som nabospråk og fremmedspråk, parallellspråklighet mellom engelsk og Nordens samfunnsbærende språk, mangespråklige samfunn og flerspråklige borgere og myndigheters språkbruk (klarspråklighet). 

Annet hvert år redegjør Nordisk ministerråd til Nordisk råd for hvordan landene følger opp språkdeklarasjonen.