146. Anna Ekström (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
146
Person
Speaker role
Gymnasie- og vidensløftminister
Date

Tack för de väldigt fina ord som sas! Jag får på ministerrådets vägnar tacka för de positiva kommentarer som deklarationen har fått. De förslag och kommentarer som har lämnats kommer att föras vidare till ministerrådet, så att ministerrådet är medvetet om det. Det gäller framför allt det Aron Emilsson sa. Olafur Isleifsson och Mogens Jensen får jag också tacka för stödet.

Det som framförs tycker jag tydligt visar det jag sa när jag redogjorde för deklarationen, att mobilitet och språkkunskaper förstärker varandra. Det gäller i minst lika stor utsträckning för kulturella yttringar. Själv är jag djupt tacksam att min bestemor, som var från Danmark, gav mig Tarzanböckerna på danska när jag var liten. Jag kan än i dag många djurnamn bättre på danska än på svenska, vilket jag är mycket glad över. 

Även vikten av nordiska språk i våra skolsystem togs upp. Det är ju en nationell kompetens; vi bestämmer i varje land hur vår respektive läroplan eller kursplan ska se ut. I de nordiska länderna finns dock kunskaper om nordiska språk i läroplanerna. För svensk del finns det tydligt inskrivet i kursplanerna för grundskolan, och såvitt jag vet gäller det också för andra nordiska länder. 

Det är också så att kulturministrarna år 2015 initierade en undersökning om språkförståelse hos unga som har arbetat i ett annat skandinaviskt land. Den undersökningen gav mycket positiva resultat. Mobilitet och språkkunskaper är varandra ömsesidigt förstärkande, precis som kulturella yttringar och språkkunskaper.

Därmed tror jag att jag har kommenterat samtliga de inlägg som har gjorts. Jag får tacka så mycket för inläggen!